Skip to main content

Indkaldelse til repræsentantskabsmøde 2013

| Administrator | Nyheder 2013

Mødemappen til repræsentantskabsmødet er nu på hjemmesiden

Årets repræsentantskabsmøde afholdes i Idrættens Hus i Brøndby lørdag den 2. marts fra kl. 9.00.

Mødet vil blive en indledt med et oplæg om status på vores skovadgang og Naturstyrelsens udkast til zonering i statsskovene. Herefter afholdes workshop og debat om fire foreslåede visionspunkter med særligt fokus for DOF i 2013. De 4 punkter er løbsudvikling, lettere at komme i gang med orientering, flere værktøjer til klubber og frivillige samt DOF Akademiet.

I mødemappen, som du kan finde via linket herunder, kan du læse hovedbestyrelsens beretning for 2012, ligesom regnskab 2012 og budget 2013 indgår i mappen.

Tilmelding til repræsentantskabsmødet foregår lettest gennem O-service - læs mere herom i mødemappen.

http://www.do-f.dk/forbund/dok/hb/2013_moedemappe.pdf