Skip to main content

KU referat 1/2013

| Administrator | Nyheder 2013

Nye muligheder for grundmateriale

Flemming redegjorde for mulighederne med fremstilling af grundkort med baggrund i frigivelse af de landsdækkende grundkortdata fra Kort- og Matrikkelstyrelsen (som nu hedder Geodatastyrelsen).

Kortene (FOT grundkortdata), kan downloades regionsvis i 2 GIS formater, Esri .shape og MapInfo .tab. Det er meget store datamængder, som som skal konverteres og gøres tilgængelige for programmer til tegning af o-kort.

Se mere i referatet fra mødet via nedenstående link og på kortudvalgets hjemmeside - korttegning - grundmateriale - COWI/FOT Grundmateriale

http://kort.do-f.dk/log/subpages/Referat%20nr1.pdf