Skip to main content

SportIdent-arbejdsgruppe - opstartsmøde

| Administrator | Nyheder 2012

SportIdent-arbejdsgruppe - Indbydelse til opstartsmøde onsdag d. 5. december 2012 i Rønnebærhuset

Vi skal have et nyt program for aflæsning af SportIdent mv. til vore stævner – enten skal det være en opgradering af den tidligere OE2003, eller måske et helt andet program.
I den anledning er det besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe.

Interesserede for at arbejde med Stævne IT, indbydes hermed til at deltage i et opstartsmøde
onsdag d. 5. december 2012.

Se mere på Østkredsens hjemmeside, hvor også indbydelsen til mødet ligger.

Indsendt af Mogens Jørgensen, Søllerød OK / Østkredsen

http://ostkredsen.dk/cms/uploads/indbydelser/Indbydelse%20-%20SportIdent-arbejdsgruppe.pdf