Skip to main content

NYT fra kortudvalget -bestilling af COWI materiale

| Administrator | Nyheder 2012

Nye priser 2013

Så er det igen termin for bestilling af COWI materiale. Fristen er mandag 3. december med levering medio december.

Nye priser i 2013
Med et tillæg på 50% til gældende priser på kurver og orthofoto har det i 2012 været muligt at tilkøbe grunddata til den digitale højdemodel. Data som blandt andet kan anvendes til fremstilling af hill shading (skyggekort) og højdeprofiler i OCAD 10 og 11.
Disse data bliver nu inkluderet i de almindelige leverancerne fra 1. januar 2013 og prisen hæves med 25%.
Der indsættes en ekstra bestillingstermin mandag den 7. januar. Næste ordinære bestillingstermin er 1. marts 2013

Priserne
fra 1. januar 2013 for orthofoto, kurver 62,5 cm og DEM i form af xyz data er således:
Kr. 1000,- for 0-4 km2 stigende med kr. 500,- for hver ekstra 4 km2
Hvilket vil give
Kr. 1.500,- for 4-8 km2
Kr. 2.000,- for 8-12 km2 og så fremdeles.

Grunddata frikøbt
Der er her i efteråret indgået en aftale mellem regeringen, KL (kommunernes landsforening) og Kort & Matrikelstyrelsen om, at alle grunddata, herunder geodata så som landkort, højdemodel, orthofoto og matrikkeldata fra 1. januar 2013 er gratis. Det vil få stor betydning for fremstilling af orienteringskort, at vi nu får gratis adgang til specielt forårs orthofoto og lineære data.
Under hvilke betingelser, i hvilke formater og hvordan er stadig usikker. Det er naturligvis vigtigt for vores anvendelse til fremstilling af o-kort, at der ikke laves barrierer af praktisk eller administrativ art, når de frikøbte data sættes i spil.
Mulighederne og udviklingen følges tæt af kortsupervisor


Kortoversigten
er et rigtig godt redskab, når man skal orientere sig om hvilke kort der findes i et givet område, specielt for personer uden for vort eget regi. Flere klubber har fulgt opfordringen og opdateret informationerne, men ikke alle. Opfordringen gentages derfor - giv klubbens kortliste et service eftersyn!!