Skip to main content

Udkast til masterplan for elitearbejdet 2013-2016

| Administrator | Nyheder 2012

Læs eliteudvalgets udkast til masterplan for elitearbejdet 2013-2016 forud for åbent møde på lørdag på Fåborg Camping.

Eliteudvalget har i 2012 arbejdet med at formulere udkast til Masterplan for perioden 2013-2016.

Udkastet fremlægges hermed (se link nederst på siden) og vi inviterer interesserede til at høre nærmere om tankerne bag planen og processen. Vi er midt i processen og vil derfor gerne have synspunkter inden den endelige bearbejdning, der skal foregå sammen med Hovedbestyrelsen og Team Danmark.

Planen indeholder mange ord, men vi synes det udgør en helhed og har derfor ikke lyst til at korte den ned. Vores forhåbning er, at I trods længden vil læse det hele.

Lørdag d. 25. august har vi booket et lokale på Fåborg Camping fra ca 17.00 – 18.30, hvor eliteudvalget vil komme med oplæg og lytte til synspunkter og ideer. Starttidspunktet vil afhænge af afslutning på DM-Mellem.

På eliteudvalgets vegne
Dorthe Hansen

http://www.do-f.dk/forbund/dok/Masterplan 2013-2016 udkast 20 aug.pdf