Skip to main content

DOF's strategi for internationalt arbejde

| Administrator | Nyheder 2012

På sit møde 13. juni 2012 har DOF's hovedbestyrelse vedtaget en strategi for det internationale arbejde.

Strategien består af fire overordnede målsætninger:

1. DOF skal være repræsenteret i IOF Council
2. DOF skal være repræsenteret i de europæiske forbunds samarbejdsorgan
3. DOF skal være repræsenteret i mindst 3 af IOF's Technical Commissions
4. DOF skal være involveret i internationale mesterskaber


Strategien kan ses via nedenstående link og er tæt knyttet til den kampagne, som DOF fører for at få valgt Helge Søgaard som President for IOF på IOF's kongres den 20. juli i Lausanne under VM-ugen. Læs mere om denne kampagne i boksen yderst til højre på forsiden.

http://www.do-f.dk/forbund/dok/politik/DOF_Strategi_internat_arb.pdf