Skip to main content

Koncept for Midgårdsormen 2012

| Administrator | Nyheder 2012

Faaborg OK siger tak for de mange tilbagemeldinger og kommentarer der kom til vores udkast til et nyt/tilrettet koncept for Midgårdsormen. Der kom både konstruktive, kritiske og skeptiske kommentarer og/eller forslag, men generelt var der en positiv holdning til "at få skabt mere liv" omkring hele stafetten.
 
Vi har nu læst og drøftet alle de skriftlige (og nogle få mundtlige) kommentarer og har lavet indbydelsen, og som man vil kunne se der, har vi holdt fast ved den oprindelige ide, men både tilpasset og ændret den flere steder efter gode forslag - og bemærk, at der reelt er tale om en udbygning af de sidste års koncept!!
 
Årets Midgårdsorm er således en 10-turs stafet (Thor) med frit valg mellem 3 banelængder (A-B-C) på de 9 gaflede ture med svær orientering og 1 ugaflet mellemsvær tur. Dertil en 4-turs stafet (Tjalfe) for ungdomsløbere med frit valg mellem 3 baner (D-mellemsvær, E-let og F-begynder), som alle er ugaflede.
 
Nedenfor er der lidt uddybende bemærkninger og forklaringer - og det er langt mindre kompliceret end det kan se ud til, da alene tilmeldte løberes køn og alder afgør hvilken bane (A,B eller C) der skal løbes. At man (løbstilmelderen?) så skal vælge hvilken tur/hvor langt/hvornår man skal løbe, bliver en del af "taktikken"!!
 
Thor
Der er 3 natbaner med (næsten) samlet start og neutralisering indtil kl 08,00. Kl 08,00 er der jagtstart i forhold til samlet løbstid på natbanerne, dog sådan at alle hold der er mere end 30 min efter det førende hold sendes i efterstart kl 08,30. Der er til dagsløbene varierende længder på både A-B-C, så at A-banerne fx varierer mellem 9-6,5 og 5,5 km. 10.turen findes kun som A-bane, men i den korte (5,5 km) version, så at alle hold (A-B-C) løber samme længde.
 
Der er meget få begrænsninger, og de fleste er aldersrelaterede. A-banerne er fri (H 17-49 skal dog løbe den), B-banerne er for H 16, H 50-64 og D 17-44 og C-banerne for H 65- (evt H 14) og D 16, D 45-. Den mellemsvære bane må kun løbes af D/H 14, H 70 eller D 55. Der skal være mindst 2 dame-(eller pige-)løbere på hvert hold. En H 16 eller D 20-løber (og for den sags skyld H 65 eller D 45) må fx gerne løbe en A-bane.
 
Alle natløbere må også gerne løbe en dagtur, så at man kun behøver 7 løbere til et hold.
 
Vi mener således, at alle landets klubber burde kunne stille minimum 1-2 hold, og selvfølgelig vil det være relativt uforudsigeligt, hvor det bedst vil kunne betale sig at bruge klubbens bedste løbere - men man behøver altså ikke at have en hverken A- eller B-løber.
 
Hold sammensat fra flere klubber (uden divisions-samarbejde) må stille op ufk.
 
Thor Elite
Hold der løber mindst 8 ture i "bedste kategori", dvs A for herre-løbere og B for dame-løbere, deltager i en "konkurrence i konkurrencen" med egne præmier. Da 10.turen pr definition jo er en A-bane, bane 7 er ugaflet, og natløbere også må løbe en dagtur, kræver det således til bane 1-3, 4-6 og 8-9 "minimum" fx 4 H21 og 1 D21 - hvis man har en pige-/dameløber på bane 7. Man kan fx også stille et rent damehold. Der må således højst være 1 herre-løber der løber B-bane eller 1 dameløber der løber C-bane.
 
Vi håber mange "eliteklubber" vil tage handsken op!!
 
Tjalfe
Holdene kan sammensættes frit af 4 begynderbaner, 4 lette eller 4 mellemsvære baner, hvor alderen er afgørende. Ønskes det, at en fx D/H 12 skal løbe en begynderbane, deltager holdet ufk.
 
Vi vil via facebook oprette en mulighed for at man kan "finde sig et hold", dvs har en klub "kun" 2 (D/H 10-14) - eller 6, kan man evt danne hold med løbere fra andre klubber, og deltage ufk.
 
Midgårdsormen afvikles 25-26. august 2012 - se mere på Faaborg OKs hjemmeside
 
indsendt af Morten Lassen