Skip to main content

Indbydelse korttegningsseminarer

| Administrator | Nyheder 2012

INDBYDELSE til forårets kortegnings seminarer ligger nu på kortudvalget hjemmeside under kommende aktiviteter.

De er åbne for kortkonsulenter og klubkorttegnere. Seminarerne vil blive afholdt om aftenen fra kl. 17.00 til ca 21.30. Kortudvalget er vært ved en beskeden bespisning.
ØST, 4. juni, Hillerød
SYD, 22. maj, Oksbøl
NORD, 23. maj, Bøllingsø Camping, (Hovedvej 13 syd for Viborg)

Hovedindholdet er udveksling af erfaring, nyheder på kortfronten og generalisering. Aftenen indledes med en terrænvandring på helt nye kort.

Klik på "se mere" og du kommer til kortudvalgets hjemmeside
Se under "kommende aktiviteter"

http://kort.do-f.dk/