Skip to main content

O-service udvikling igangsættes

| Administrator | Nyheder 2012

Hovedbestyrelsen har sagt ja til at igangsætte udviklingen af den udvidede brug af O-service som har været kraftigt efterspurgt, og som blev vendt på repræsentantskabsmødet. Udviklingsarbejdet forventes at gå i gang omkring sommerferien, og vare til et stykke hen på efteråret, hvor nogle udvalgte klubber vil komme til at afprøve de nye funktioner og muligheder i små pilotprojekter. Parallelt med afprøvningen vil der blive udarbejdet nye brugermanualer som dækker de nye muligheder.

Planen er at det nye kan frigives til alle klubber i begyndelsen af 2013.
I januar-februar 2013 vil der blive afholdt kurser for klubadministratorer m. fl. i alle tre kredse, og i takt med at de er uddannet, vil der blive åbnet op for de nye muligheder for den enkelte klub.

Udvidelser og forbedringer der vil blive arbejdet med i 2012 er disse store opgaver:

* Mulighed i kalenderen for at have
a) Klubaktiviteter med tilmelding
b) Fler-klub aktiviteter med tilmelding
c) Åbne træningsløb uden tilmelding

* Visning af kalender udbygges med flere filtre for at brugeren kan vælge at se et begrænset udvalg af ovenstående myriade af aktiviteter. Personlige opsætninger gemmes centralt og ikke lokalt.

* Bemyndigede personers mulighed for at sende mails til kontaktpersoner udbygges så det bliver nemmere at finde de relevante adresser.

Den almindelige serviceaftale indeholder også at vi får lavet diverse små rettelser, som ikke er nævnt her.

Tilmeldingsløsning for ikke-DOF medlemmer, danske såvel som udenlandske, er ikke med i udviklingspakken for 2012, men venter til 2013.

O-service skal ikke håndtere klubbens almindelige regnskab, kun tilmeldingsregnskabet.
Der vil ikke blive udviklet en decideret regnskabsløsning. Her må klubberne anvende de kommercielle regnskabsprogrammer der er tilgængelige på markedet.

Viborg d. 26.04.2012
Keld Gade
Formand for O-service brugergruppen