Skip to main content

LØBEREN Legater og Påskecenter

| Administrator | Nyheder 2012

En lidt forsinket beretning fra Påskecenteret.
Dette års Påskecenter var henlagt til IKHP’s klubstue i Jönköping og terræner deromkring bød på både fysisk og o-teknisk krævende udfordringer for de unge deltagere.

Påskecenteret var afkortet en smule i forhold til tidligere pga. placeringen efter DM-Ultra, men de 4 dage på centeret var nok til, at det også var et fysisk hårdt center. Et pænt snefald natten til lørdag gjorde også sit dertil.
Ellers var det o-tekniske arbejde mest i fokus med kortforståelse og kortlæsning(i tungt terræn) som gennemgående tema.

Påskecenteret havde, som lidt af en nyskabelse, inviteret alle landets TC-trænere med og glædeligt var det, at alle TC havde takket ja og deltog med én eller flere trænere på centeret. På centeret havde de mulighed for på nært hold at følge med i juniorgruppens arbejde samtidig med, at de kunne lave opfølgning på såvel juniorgruppe løbere og en eller flere af Jeres egne TC-løbere, da der var uddelt ikke mindre end 7 wild-cards. En del af denne opfølgning blev lavet på baggrund af video-optagelser foretaget med et nyindkøbt head-cam.

Juniorlandstrænerne arbejder tæt sammen med TC-trænerne og alle løbere der vil i betragtning til wild-cards indsender træningsdagbog minimum hver måned til juniorlandsholdets trænere og opdaterer samtidig jeres individuelle udviklingsplan, som de har lavet sammen med deres personlige trænere. De uddelte wildcards er givet til de løbere der arbejde mest målrettet og systematisk med at udvikle deres kompetencer som o-løbere.

LØBEREN Legater
Påskecenteret var også en anledning til at få foretaget det årlige holdfoto af Juniorgruppen, desværre uden deltagelse af Emma Klingenberg, der var i færd med af afslutte sit ophold på Gålå Skicenter i påsken og først ’vendte hjem’ dagen inden DM-Nat.

Juniorgruppen smiler fordi de, som noget nyt i år, modtager et sko-legat fra LØBEREN, som i sagens natur, kan anvendes til at købe de helt rigtige trænings og/eller konkurrencesko. Uddelingen sker på baggrund af den aftale DOF har indgået med LØBEREN om sponsorat af Juniorranglisten – LØBEREN LEAGUE.

Indsendt af Bjarne Hoffmann