Skip to main content

Ligestilling og solidaritet

| Administrator | Nyheder 2012

Referatet fra repræsentantskabsmødet foreligger nu.

Repræsentantskabsmødets referent, Gert Pedersen, har færdiggjort referatet og gør status over mødet.

På DOF’s repræsentantskabsmøde var der repræsentanter for 38 af landets klubber, og de havde meget at sige – dog ikke på selve repræsentantskabsmødet, hvor en enkelt delegeret tillod sig at beklage, at han ikke kunne finde noget at kritisere, men debatten var intens på de 4 workshops, der indledte mødet.

Der blev der debatteret og udvekslet nye tanker om O-service, Fleksible medlemskaber, Vision 2015 og Find vej i +. Læs om nogle af tankerne i referatet.

Valgene var fredsvalg med udskiftning på en enkelt post, nemlig da Mette Rønning Steffensen afløste Lars Olsen som næstformand. I sammenhæng med at Birgitte Halle har afløst Lars-Ole Kopp som formand for Nordkredsen opnås der ligestilling mellem kønnene i hovedbestyrelsen: 6 kvinder og 6 mænd.

Formandens mundtlige beretning kredsede bl.a. om forventningen om solidaritet klubberne imellem: Et væsentligt element i DOF’s økonomi er medlemsrelaterede afgifter = løberafgifter og medlemskontingenter. Hvis nogle klubber ensidigt går efter at holde startafgifter på gode arrangementer nede ved at gøre arrangementerne afgiftsfrie, belaster det hele grundlaget for forbundets funktion. På samme måde kan konvertering af aktive medlemmer til passive have konsekvenser for både medlemmerne og forbundet. Læs mere i referatet.

Næste års møde er i Idrættens Hus i Brøndby.

http://www.do-f.dk/forbund/dok/hb/2012_Repraesentantskabsmoede.pdf