Skip to main content

Nyt fra Børne- og UngeUdvalget

| Administrator | Nyheder 2012

Referat fra årets første udvalgsmøde samt Nyhedsbrev 2012-01 udsendt

Lands-B&UU har holdt møde i Odense torsdag d. 12. januar. På dagsordenen var bl.a. Udvalgets Vision og målsætninger, Vision 2015 indsatsområder, KUM 2012 og fremover, nyt KUM reglement, Nyhedsbrev m.m.

Lands-B&UU besluttede i efteråret 2011 kvartalsvis at udsende et nyhedsbrev til alle landets klubber og børne- og unge interesserede medlemmer samt B&UU-ledere i kredsene.

Årets første nyhedsbrev er netop udsendt.

Se mere på Børne- og UngeUdvalgets hjemmeside.

http://buu.do-f.dk/