Skip to main content

Henrik Jørgensen stopper som elitecentertræner

| Administrator | Nyheder 2011

Henrik Jørgensen har meddelt, at han stopper som træner for Elitecenter Orientering med udgangen af oktober måned.

Henrik pointerer, at opsigelsen udelukkende sker af personlige og tidsmæssige årsager og udfordringerne med at få elitecentertrænerjobbet til at passe ind med fuldtidsjob og familie.

Fra DOF's side har vi været meget glade for den indsats, som Henriks har ydet, og den store andel han har haft i opbygningsfasen af Elitecenter Orientering.

Elitecenterets anden træner, Torbjørn Gasbjerg, fortsætter som elitecentertræner, og der arbejdes på en løsning for erstatning af Henrik.

Spørgsmål til ovenstående kan rettes til Henrik Jørgensen (tlf 2042 1544) eller Michael Sørensen (tlf 4196 9370)