Skip to main content

Reglement 2013

| Administrator | Nyheder 2011

Forslag til ændringer kan gives nu

Det følger af reglementets § 8.2, at forbundet hvert andet år foretager en ordinær regelgennemgang og indkalder forslag fra klubberne. Alle forslag til ændringer sendes i klubhøring inden vedtagelse i hovedbestyrelsen.

For reglement 2013 er der 2 deadlines for indgivelse af forslag:

1. Ultimo oktober 2011 for forslag vedrørende divisionsturneringen. Den tidlige frist for at sikre tilstrækkelig tid til eventuel tilpasning af edb-programmel.
2. Ultimo marts 2012 for forslag til andre ændringer af reglementet.

Herefter bearbejder Planudvalget forslagene og fremlægger dem på klubledermøderne i henholdsvis januar måned og juni måned 2012.

Efter disse møder vil der blive en kort frist – som vil blive meddelt på møderne – til indgivelse af eventuelle ændringsforslag.

Planudvalget foretager på grundlag af ændringsforslagene en ny redigering af forslagene. Planudvalgets endelige forslag vil være tilgængelige på klubledermøderne i juni måned (divisionsturneringen) og november måned (øvrige ændringer). Herefter afslutter Hovedbestyrelsen reglementsændringerne, således de kan træde i kraft den 1.januar 2013.

Alle forslag indgives via dette link: http://ostkredsen.dk/dofreglement/doku.php

Køreplan for reglementsændringerne fremgår af "Forslag i høring" - se link herunder.

http://www.do-f.dk/forbund/dok/forslag/