Skip to main content

Husk trænerseminar 26.-27. november

| Administrator | Nyheder 2011

Traditionen tro afholdes trænerseminar i november måned inkl ATK-evaluering

Dansk orientering har en god tradition for dygtige og veluddannede trænere. En del af denne tradition bygger på det årlige trænerseminar, hvor trænere på alle niveauer mødes til en weekend med spændende oplæg, gode debatter og erfaringsudveklsling.

Årets trænerseminar finder sted i Vejle i weekenden 26.-27. november og indledes lørdag formiddag med den årlige ATK-evaluering.

Efter frokost vil Lise Kissmeyer holde foredrag under overskriften "Jagten på glæden", inden trænerseminaret opdeles i et børn- og ungespor og et talentudviklings-/elitespor.

Der er allerede nu mulighed for at tilmelde sig trænerseminaret i o-service, mens den endelige indbydelse med det fuldstændige program vil komme primo oktober.