Skip to main content

Forslag til nyt Divisionsreglement

| Administrator | Nyheder 2011

Den nedsatte gruppe, der skulle arbejde med forslag til ændring af divisionsreglementet er kommet med et oplæg til reglementsændringen.

Målet for gruppen var at gøre reglementet mere overskuelig, og at få fjerne de mange begrænsninger. Grundlaget for det endelige forslag, er det forslag Gunner Grue kom med til sidste ordinære reglementsændring.

Udvalget har dog bibehold lidt mere fra det nugældende reglement, bl.a. at der stadig løbes klub mod klub, at en klub ikke kan tage alle points i en klasse. Fra Gunner Grues forslag er bibeholdt at man løber i alle normale A-klasser.

På kredsmøderne, vil der være repræsentanter fra reglementsgruppen.
Til Syd- og Nordskredsmødet kommer Jørn Andersen, HTF og Keld Gade Viborg OK,

Til mødet i Øst kredsen kommer Morten Jensen, Roskilde OK og Gunnar Tamberg, Ballerup OK der har været formand for gruppen.

Planudvalget håber at man har reglementsændringen klar senest til HB mødet i november, så det nye forslag kan træde i kraft fra 1. januar 2012.

/Jens-Jørgen Lyngaa, Planudvalget

http://www.do-f.dk/forbund/dok/forslag/2011-Udkast-til-divisionsreglement.pdf