Skip to main content

Referat fra repræsentantskabsmødet

| Administrator | Nyheder 2011

MTB-O blev repræsenteret i HB, hvortil der i øvrigt var genvalg overalt.

På repræsentantskabsmødet i 2010 blev der vedtaget en vision for DOF, der mundede ud i en strategiplan med 25 indsatspunkter for tiden indtil 2015.
Repræsentantskabsmødet 2011 var første mulighed for en samlet vurdering af arbejdet med visionen. DOF's hovedbestyrelse har prioriteret 11 af de 25 punkter til effektuering i 2010 og 2011, og der kom en status fra (ex)direktør Mads Ingvardsen og næstformand Kim Folmann, som kun kunne opmuntre klubrepræsentanterne: Det går godt, og strategiplan 2015 er et brugbart arbejdsredskab for såvel de ansatte som for forbundets udvalg. Læs mere om status i referatet.

Arbejdet har udløst behov for at opprioritere DOF's sekretariat, og der er derfor behov for flere penge i DOFs budget. Klubrepræsentanterne brugte megen tid og energi på at debattere den foreslåede løsning, inden man omtrent enstemmigt vedtog løsningen. Læs referatet af debatten.

MTB-O blev repræsenteret i HB, hvortil der i øvrigt var genvalg overalt, hvor der var valg.

Repræsentantskabsmødet rummede en hædring af folk, der har gjort og gør en særlig indsats. Hvem de er i 2011, fremgår også af referatet.

Endelig var der 2 tekniske indlæg: Skovrider Niels Juhl Bundgaard Jensen fra Naturstyrelsen så på DOF fra statsskovenes side, og "Gruppen til støtte af ansøgning om internationale løb" præsenterede sig selv og sine muligheder.

Hvor kan man få mere at vide? Læs referatet via link nedenfor.

/Gert Pedersen, sekretær.

http://www.do-f.dk/forbund/dok/hb/2011_Repraesentantskabsmoede.pdf