Skip to main content

Indbydelser korttegningskurser

| Administrator | Nyheder 2011

INDBYDELSE til de 3 første kortegnings seminarer i April måned ligger nu på kortudvalget hjemmeside. Klik på "se mere" og du kommer til hjemmesiden.

OVERSIGT over forårets seminarer
Rentegning - kortkonsulenter og klubkorttegnere
ØST, OCAD, 13. april, Ballerup OKs klubhus
SYD/NORD, OCAD, 14. april, Horsens
ØST/SYD/NORD, Ilustrator, 26.april, Silistria, Århus

Rekognoscering - kortkonsulenter og klubkorttegnere
NORD, 16. maj, Skive AMOKs klubhus
SYD, 17. maj, Hammelev Skole, Vojens
ØST, 18. maj, Sognegården Ny Tolstrup

Rentegnings seminarerne vil omhandle tips og trick i rentegningen, forskellen på OCAD versionerne, GPS og grundkortet, Find vej i .. design, farveprint og brug af reliefkort.

Rekognoscerings seminarerne vil fokusere på generalisering, anvendelse af symbolerne og brug af GPS i skoven

På begge kurser vil der der være en orientering om de nye muligheder, som den forlængede COWI aftalen giver.

http://kort.do-f.dk/