Skip to main content

Ungdomslederseminar i Vejle

| Administrator | Nyheder 2011

Over 20 deltagere til Børne- og UngeUdvalgets seminar d. 16. januar på Vejle Idrætshøjskole

Søndagens Ungdomslederseminar i Vejle havde deltagelse af såvel meget erfarne som helt unge ledere fra kredse og klubber.

På programmet var bl.a. ATK-introduktion ved Morten Pedersen, ATK-konsulent og en spændende demonstration af mobiltelefonens muligheder i form af Travel-O, der er orienteringsversionen af TravelTales-applikationen, der er udviklet af Kim Hyldgaard, Herning OK.

Kort fortalt gør TravelTales-applikationen det muligt for mobiltelefonen at afspille bestemte lydfiler på forudbestemte gps-positioner.

De mange ungdomsledere kunne straks se Travel-Os muligheder i forbindelse med ungdomstræning, så det bliver spændende at følge udviklingen heraf den kommende tid.

Dagen sluttede med gruppearbejde med udgangspunkt i Vision 2015. Deltagerne skulle drømme nye initiativer/kampagner op på såvel klub-, som kreds- og landsplan for at gøre orientering let at gå til for børn og unge. Det kom der mange spændende bud på, som Børne- og UngeUdvalget kan arbejde videre med de kommende år.

Børne- og UngeUdvalget glæder sig over deltagernes generelt positive evaluering af dagen. Blot kunne deltagerne ønske sig mere tid til erfaringsudveksling mellem kredsene. Dette vil der blive taget højde for til det næste Ungdomslederseminar, der formentlig allerede vil blive afviklet sidst på året i 2011.

http://www.traveltales.dk/