Skip to main content

Elitecenter Orientering etableres i 2011

| Administrator | Nyheder 2010

Nyt Elitecenter for seniorlandsholdet etableres fra januar med base i Århus

Vores landshold fungere alle godt og alle hold fra U 16 til seniorlandsholdet har i indeværende sæson høstet medaljer ved internationale mesterskaber. Samlinger, træningslejre og udviklingsaktiviteter fungerer godt. Det følger et velafprøvet koncept og der sker konstant små forbedringer - således er der eksempelvis i 2010 sat fokus på seniorgruppens samspil og de sportspsykologiske processer. Det er imidlertid Eliteudvalgets vurdering, at udviklingen kan styrkes væsentligt, hvis der kan skabes et stærkt dagligt træningsmiljø, hvor alle de bedste seniorløbere kan samles og inspirerer hinanden – og hvor der tilbydes rammer, der gør
det let at optimere deres hverdag.

Elitecenteret placeres i Århus. Grunden hertil er, at uanset hvor man bor i Århus, så er der relativ kort afstand til de vigtigste elementer i en elitesatsning:

- kort afstand til Team Danmarks Idrætsmedicinske Tjeneste
- kort afstand til stort set alle videregående uddannelser
- forskningsmiljø med nyeste viden omkring forskning og træningsteori på Institut for
Idræt (IFI), som ønsker at forske i og udvikle orienteringsidrætten.
- kort afstand til flere attraktive træningsområder

Den korte afstand betyder at udøveren kan minimere sin transporttid både i forhold til
uddannelses- og træningsaktiviteter, derved frigives tid til træning og restitution.
Skabelsen af elitecenteret betyder, at der sker en markant oprustning i de ca. 40 uger, hvor udøverne ikke er på træningssamlinger til mesterskaber eller lign. Indholdet i centeret er en kombination af tekniske- og fysiske træninger. Weekendsamlinger og træningsaktiviteter i udlandet bibeholdes i nuværende omfang, da man ikke kan udvikle sig til en verdensklasseløber blot ved at træne i Østjylland. Det der ønskes skabt i elitecenteret er således en verdensklassekultur, hvor udøverne prioriterer, træner og lever for at udnytte deres potentiale maksimalt.

Det er ikke et krav, at man bor i Århus for at være en del af det danske seniorlandshold i 2011.
Fra 1/1 2011 vil den daglige træning i elitecenteret varetages af Lars Lindstrøm der også er junior- og talentudviklingstræner. I løbet af efteråret vil der være en dialog med løberne omkring program, tilrettelæggelse og deltagelse
Se udførlig beskrivelse af elitecenteret ved at følge linket herunder.

http://elite.do-f.dk/elite/Pdf/Elitecenter%20Orientering%20okt%202010.pdf