Skip to main content

Budgetopfølgning september 2010

| Administrator | Nyheder 2010

Økonomien er sund i forbundet .

Der er i 2010 marginale ændringer i forhold til budgettet, hvilket samlet giver en beskeden forringelse på ca 40 tkr i forhold til det forventede resultat.

Der forventes et mindreforbrug på et par fagudvalg, mens der i de særligt aktive fagudvalg er et beskedent merforbrug. Samlet er vurderingen, at der ikke er grund til at foretage budgetmæssige opstramninger.

Økonomien i forbundet er baseret på fire ben. Team Danmark, DIF og vores partnerskabsaftaler udgør de eksterne midler til forbundet og klubberne bidrager med de interne midler.

I 2009 og 2010 har vi haft succes med at få etableret partnerskabsprojekter, hvilket gør at forbundets projektportefølje og omsætningen i forbundet er øget væsentligt.

Indtægtssiden kan deles op i eksterne og interne midler. De interne midler fra klubber og medlemmer udgør i 2010 35% mens de eksterne midler udgør de resterende 65 %.

Fordelingen af eksterne midler er listet herunder:
Team Danmark - ca. 15%
DIF - ca. 25 %
Partnerskaber - ca. 25 %

I 2011 er forventningen af midler fra partnerskaberne øges og vil anddrage 30-35 %

http://plan.do-f.dk/log/subpages/september.pdf