Skip to main content

Orientering på Arlas mælkekartoner

| Administrator | Nyheder 2010

I disse uger kan man se reklamer for kampagnen "Aktiv Rundt i Danmark" på Arlas mælkekartoner, bl.a. i form af en lille dialog mellem koen Karla og DOFs Udviklingskonsulent om brug af kort og kompas.

Dansk Orienterings-Forbund samarbejder med kampagnen om Naturløbet, der er et skole-orienteringskoncept, hvor eleverne træner orientering inden selve Naturløbs-arrangementet.

I den forbindelse har Merete Spangsberg udarbejdet et fint lille lærer-inspirations-hæfte med forslag til 5 lektioner, hvor man træner grundlæggende orientering i skolen.

Dette hæfte vil blive omdelt på klubledermøderne i juni og kan iøvrigt rekvireres fra DOFs kontor. Hæftet kan downloades via nedenstående link.

Til efteråret, når "Aktiv Rundt i Danmark" kampagnen for alvor skydes igang, udkommer yderligere tre lærer-inspirations-hæfter med en masse ideer til orientering i folkeskolen, dels som idræt, dels som tværfagligt redskab.

Materialet er udarbejdet af Merete Spangsberg, Mads Ingvardsen og Gert Nielsen.

Der deltog i 2009 over 110.000 skoleelever i "Aktiv Rundt i Danmark"-kampagnen, og der forventes flere deltagere i år.

http://www.aktivrundti.dk/om-kampagnen/naturloebet