Skip to main content

Breddeudvalgsmøde d. 8. maj i Horsens

| Administrator | Nyheder 2010

På dagsordenen var bl.a. Strategi 2015-indsatsområder og budget 2011

Breddeudvalget holdt møde lørdag d. 8. maj i Horsens.

På dagsordenen var blandt andet Strategi 2015 - indsatsområder, budget 2011, "Løb og lær"-kurser efteråret 2010, Klubleder-uddannelse og Find vej i...

Næste møde blev aftalt til onsdag d. 18. august via Skype.

http://buu.do-f.dk/log/subpages/2010_4_referat.pdf