Skip to main content

Budgetopfølgning pr. 30/4 2010

| Administrator | Nyheder 2010

DOF's økonomi har det fint.

Årets første budgetopfølgning viser, at vi stort set følger budgettet for 2010. Der kommer lidt færre kontingentindtægter end budgetteret. Dette skyldes ikke et fald i det samlede medlemstal – men en lille forskydning, da vi er blevet lidt flere unge og lidt færre ældre. Samtidig har vi haft et lille fald i antallet af klubber.
I forhold til COWI-salget, så har vi solgt en anelse mindre end budgetteret, hvorfor vi nedjustere forventningerne på den front.

Tilskuddet fra Skov- og Naturstyrelsen og Friluftsrådet, der udelukkende vedrører projektet ”Find vej i”, er ikke realiseret endnu, dette sker først ved årsafslutningen, da de er afhængige af vores aktivitet i projektet.

I forhold til udgiftssiden, så anvendes midlerne i henhold til budgettet. Sommerens aktiviteter hos henholdsvis eliten og børn og unge er store poster på udgiftssiden.
Trods et mindre fald på indtægtssiden, så er vurderingen, at vi ikke skal justere det vedtagne budget.

http://plan.do-f.dk/log/subpages/Budgetopfølgning_maj.pdf