Skip to main content

Vision2015 blev prioriteret på seneste HB-møde

| Administrator | Nyheder 2010

Repræsentantskabet vedtog i marts strategien for forbundets virke frem til 2015 - nu er indsatsen prioriteret

På seneste bestyrelsesmøde den 29/4 blev de 25 indsatser der udgør hovedstrategien for forbundet diskuteret og inddelt i tre kategorier. Den første kategori er de indsatser der arbejdes med i 2010 og 2011.
Hovedvisionen er:
- Orientering er i 2015 alment kendt som en idræt, der dyrkes på mange måder og niveauer

Hovedstrategi:
- At idrætten bliver lettere at gå TIL, og lettere at GÅ til.

Delstrategier:
- Let at gå TIL for klubberne – det skal være lettere at være klub
- Let at GÅ TIL for børn og unge – det skal være lettere og sjovere for flere børn og unge,
at orientere noget mere.
- Let at gå TIL for løbsarrangører – det skal være lettere og sjovere for flere, at arrangere
mere.
- Let at GÅ TIL for talenter og elite – det skal være lettere at se vejen til toppen
- Let at gå TIL vores idrætsanlæg - det skal være lettere for flere, at bruge kort og poster
noget mere.

Indsatserne i 2010 og 2011 er følgende:
- Sekretariatet skal arbejde med at skabe synlighed.
- Unge ledere skal opfordres, motiveres og gives et ansvar.
- Forbundet skal kvalificere sig til at blive ”GRØNT SPECIALFORBUND” under DIF.
- Vores idrætsarena ”skoven og kortet” skal prioriteres økonomisk og strategisk.
- Indsatsen overfor skoler, SFO’er gymnasier og seminarier skal præges af stor synlighed og skabe kendskab til sporten.
- Synliggøre at orientering er nem at komme ind i for børn og unge uanset alder.
- Talentudvikling i verdensklasse.
- Kort med poster og baner skal gøres lettere tilgængelige.
- Sekretariatet skal være med til at understøtte klubbernes arbejde.
- Vi skal rekruttere og uddanne klub- og elitetrænere på højeste niveau.
- Kredseliten skal styrkes.

Til indsatserne hører også en række aktiviteter der gør indsatserne konkrete.