Skip to main content

Breddeudvalgsmøde i Horsens d. 28. februar

| Administrator | Nyheder 2010

På dagsordenen var evaluering af "Løb og lær"-kurserne, de kommende stævnepladsbesøg m.m.

Breddeudvalget holdt møde i Horsens søndag d. 28. februar.

"Løb og lær"-kurserne for voksne blev evalueret, og nye kurser planlagt.

Breddeudvalget kommer på stævnepladserne til NordJysk 2-dages, SpringCup og Påskeløbene, og disse besøg blev planlagt i detaljer på mødet.

Herudover blev der snakket Trænerkurser, nye mødeformer og meget andet (se referatet).

Næste møde er aftalt til d. 8.april via Skype.

Vi ses på stævnepladserne!

http://buu.do-f.dk/log/subpages/2010_2_referat.pdf