Skip to main content

Trygfonden øger sikkerheden

| Administrator | Nyheder 2010

Hjertestarter på stævnepladsen i Sydkredsen.

Fra Gert Pedersen er der modtaget:

Trygfonden har givet en donation til Sydkredsen, så det har været muligt at forsyne kredsens materieltrailer med en hjertestarter.

Traileren er med på stævnepladsen ved terminslisteløb i kredsen, så fremover vil hjertestarteren være samme sted.

Orienteringsidræt er en livslang aktivitet, og det betyder, at risikoen for at der er udøvere, der får hjertestop, forøges.

Der er derfor en fremtidig opgave i at sikre, at så mange som muligt kan og tør benytte hjertestarteren, hvis der er brug for det. Hjertestarteren kan sætte et hjerte i gang, som er gået i stå. Imidlertid kan det ikke forudsættes, at et hjertestop finder sted netop på en stævneplads, stoppet kan lige så vel ske ude i naturen under et løb.

Hjerteforeningen har en erfaring for, at et menneske kan overleve at blive ramt af et hjertestop uden mén, hvis hjertet sættes i gang inden for ½ time, Forudsætningen for denne lykkelige udgang er dog, at den ramte persons hjerte og åndedræt stimuleres hurtigst muligt og inden for 5 minutter efter hjertestoppet.

Der er derfor også en opgave i at opfordre så mange som muligt til at lære at udføre hjertemassage. Hjertemassagen kan holde en ramt person i live indtil hjertestarteren vil kunne bringes frem til vedkommende.


Kredsen er taknemmelig over for Trygfonden, der med sin donation har gjort vores idræt en smule sikrere.

Hjertestarteren blev præsenteret med en kort introduktion ved klubledermødet for Sydkredsen i slutningen af januar.