Skip to main content

Vi har mistet Ole Sommer

| Administrator | Nyheder 2009

Jan Jakobsen skriver følgende mindeord.

Den 23. juli døde Ole Sommer på hospicet "Arresødal". Her tilbragte Ole den sidste uge af sit 61'ende år. Igennem den seneste tid har Ole kæmpet en ulige kamp mod kræften.

Ole Sommer var grundlægger af OK Øst, Birkerød og havde medlemsnummer 1. Han var formand de første 10 år af klubbens levetid. Dengang var alting meget primitivt og klubben blev startet fra nul af, hvor vi intet materiel havde, men gennem diverse kreative løsninger blev de mange forskellige opgaver i klubben håndteret. I gennem alle årene har Ole oplært mange i orienteringsløb. Ole har en meget stor med-andel i den størrelse og position som OK Øst, Birkerød har i dag. Ole blev for sit store arbejde i klubben udnævnt til æresmedlem.

Efter at Ole havde overladt den daglige ledelse af klubben til andre, påtog Ole Sommer sig leder-funktioner i kredsen og dermed Dansk Orienterings Forbund – først i træningsudvalget og senere blev Ole valgt til kredsformand for Øst-kredsen. Gennem dette formandsskab var Ole også medlem af forbundets hovedbestyrelse. Derved har Ole givet sit bidrag på forbundets udvikling.

I gennem sit liv har Ole Sommer også arrangeret urolig mange løb – enten som stævneleder eller som centralt placeret i stævne organisationen. I de sidste ca. 10 år har Ole været ansvarlig for skiltefunktionen til Spring Cup og har dermed sikret, at alle deltagerne kom frem til det rette sted. Den sidste arrangementsopgave, som Ole havde var i forsommeren, hvor han i sin kørestol var vejviser ved RudersdalStafetten.

Ole var uddannet typograf, men han forlod erhvervet i 70’erne. Derefterbegyndte Ole Sommer at arbejde i vognmandserhveret. Med årene opbyggede Ole en pæn stor vognmandsvirksomhed med bus- og taxa-kørsel med speciale i handicap-kørsel. Klubben haft gavn af Oles vognmandsvirksomhed ved, at han har stillet bus til rådighed og været fast chauffør på især ungdomsture.

Rejser og ture har altid været et centralt punkt i Oles liv. Inden for de seneste år er det blevet til store ture til Rusland og Kina samt Sydamerika. Derudover har Ole deltaget i utrolig mange af de ture, der er blevet arrangeret i klub-regi. I de første mange år af klubbens levetid ofte som primær arrangør. Den sidste private rejse gik til Skotland her i forsommeren og deltagelsen i klubbens Påsketur til Husby blev den sidste tur i klub-regi. Det var ture, som jeg er overbevist, om at Ole værdsatte at deltage i. Det var netop på klub-turene, at vi lærte Ole rigtigt at kende og hvor alt er blevet diskuteret. Gennem læsning af adskillige
aviser hver dag var Ole altid velorienteret om mange emner.

Med tabet af Ole Sommer har o-sporten mistet en vaskeægte ildsjæl og en hjælpsom og god sportskammerat.

I denne stund går vores tanker til Ellis, Pernille og Michael.

Efter Oles ønske vil der blive afholdt en mindehøjtidelighed på privatadressen Søvang 14 i Birkerød onsdag den 5. august kl. 15.00.

Ære være Oles minde