Skip to main content

Offentligt finansieret korttegning

| Administrator | Nyheder 2009

Allerød Kommune har fået 25 km2 nyt idrætsanlæg!

Allerød Kommune har finansieret Allerød OKs nye kort over Ravnsholt Skov, Tokkekøb Hegn og en stor del af byen.

Kortene over skovene indgår i "Poster i skoven"-projekter, hvor de sidste pæle er ved at blive gravet ned i disse dage.

Dansk Orienterings-Forbund er i forhandling med Københavns Kommune (Folkesundhed København) omkring etablering af 12 km2 o-kort over København NV inkl. Utterslev Mose og Bellahøj finansieret af kommunen.

Der er flere eksempler rundt omkring i landet, hvor kommunerne anerkender vores kort som vores idrætsanlæg og er villige til helt eller delvist at finansiere fremstilling af kortene.

En skabelon til ansøgning om kommunal støtte kan findes via nedenstående link.

Spørgsmål herom besvares med glæde af Breddekonsulenten!

http://ostkredsen.dk/cms/uploads/vidensbank/FOU-3Gkort_ans%C3%B8gning_generisk.doc