Skip to main content

Et godt tilbud

| Administrator | Nyheder 2008

MTB-O vinder frem. Det betyder at der skal skabes respekt for kort og regler. - OPDATERET

Fra Jens Sørensen MTB-O projektgruppens, "kortmanden" lyder det til arrangørerne af årets sidste MTB-O stævner:

Som det sikkert er Jer bekendt, har der ved årets første stævner været nogle episoder, hvor ryttere har været, hvor de ikke burde have været.

Der er efter min mening to veje at gå, for at komme den beviste eller måske mest ubeviste “snyd” til livs.

1. Arrangørerne kan placere et antal kontrollanter I skoven.

2. Korttegneren/banelæggeren kan forsøge at minimere fristelsen til at snyd.

Det første mener jeg ikke er brugbar - for ofte er der kun 2 – 3 mand til arrangere stævnet.
Så der er kun 2 tilbage.

Det som korttegner og banelægger kan gøre - er den “umulige” opgave - at forudse, hvor rytteren kan tænkes at køre.

Er der en sti der ender blindt, markes det med et violet kryds.

Er der et forbudt område, - eksempelvis en bebyggelse eller have - skal den markers med violet skravering, idet den olivengule signatur ikke sig selv, betyder at det er forbudt område.

Altså, alle de steder, hvor rytteren i farten kan overse en vigtig detalje, skal der markers det med violet.

De violette krydser og skraveringer må gerne blive fast på MTB-O kortet. Altså lagt ind af korttegneren. De kan så udvides efterhånden som erfaringen fortæller os, hvor der kan opstå fristelser og problemer.

Vi kan så med rette hævde, at det er rytterens pligt at se alle de steder, der er lukket af.

Vær også opmærksom på, at signaturen 528 "Forbudt område", som vi kender fra eksempelvis indhegninger fodorientering, slet ikke findes i MTB-O normen. Her skal du bruge 709 "Forbudt område" med den violette banefarve.

Brugen af denne signatur gør det lettere at se indhegninger på kortet og de er jo også gode som opfang og "stopklodser” på vejvalget.

Reglerne er efter min mening meget enkle.

De steder hvor jeg må cykle, er gengivet på kortet med 100 % sort. Alt andet sort skal fremtræde grå og er nedtonet til er 70 %.

Og lige så vigtigt er det: Er der ikke tegnet vej eller sti i et brandbælte, er det forbudt område! Synes fristelsen at blive for stor bør de violette krydser benyttes.

Det er også her værd at bemærke at MTB-O kortnormen ikke kender en signatur: "Brændbælte" og som sagt ej heller "416 Bevoksningsgrænse".

I kortnorm for fodorientering er brandbælter alene nævnt under: "509 Hugning (smalt brandbælte)" men ofte tegnes de breddere brændbælter med gult "403 Åbent område" og afgrænses af: "416 Bevoksningsgrænse".

Det er her det farlige opstår. Er kortet ikke tegnet korrekt frister det til snyd.

Der var ingen af årets første kort, der overholdt disse regel for kortegningen. Så derfor hermed en opfordring til Jer, der står for de kommende stævner, om at tage en sidste tur i terrænet, så vi kan komme de dårlige undskyldninger helt til livs.

Løsningen på problemet er således i første omgang fremmest bedre kort og mere omhu med banelæggerens afsluttende arbejde med banen og den violette farve.

Til sidst et tilbud til Jer.

Brug Jeres kortkonsulent, to par øjne ser mere end et par.

Kortkonsulenterne er:

Øst – Jan Hausner
Nord – Erik Flarup
Syd – Jens Sørensen

Med MTB-O hilsen
Jens Sørensen
MTB-O projektgruppen, "kortmanden"


Følg med på MTB-O projektgruppens hjemmeside.

http://mtb-o.do-f.dk/