Skip to main content

Børn og unge taler breddepolitik

| Administrator | Nyheder 2008

På det seneste møde i Børne- og ungdomsudvalget var breddepolitikken for 2. gang til debat.

Referat fra udvalgets møde torsdag den 3. april 2008 er nu på nettet. Her kan du læse om en spændende fremadrettet proces, der bygger videre på de drøftelser, der allerede blev startet i efteråret og senere er ført videre på udvalgets møder i januar og nu i april.

Den seneste debat tog udgangspunkt i udvalgets oplæg til repræsentantskabet og har afsæt i de 3 områder, som udvalget gerne vil have skrevet ind i den overordnede fælles breddepolitik. Denne omfatter hele forbundet og derfor også klubbernes arbejde de kommende 5-6 år.

Udvalget vil gerne understøtte denne breddepolitik ved at udforme konkrete handleplaner på 3 områder indenfor udvalgets naturlige opgave område. Handleplaner der vil have et forløb over 2-3 år.

Det drejer sig i overskifter om –

1. at fastholde flere børn og unge
2. at styrke rekrutteringsarbejdet, samt
3. at øge antallet uddannede trænere


Udvalget vil på de kommende dialogmøder, drøfte med klubberne og med kredsene, hvilke gode idéer indenfor de nævnte områder, der kan hjælpe med til at løfte opgaven.

Dialogmøderne holdes således –

- Mandag den 5. maj 2008 - Fredericia
- Tirsdag den 6. maj 2008 – Støvring
- Onsdag den 7. maj 2008 - Roskilde

Alle dage kl. 19.00-21.00 – Indbudte er klubledere samt repræsentanter og interesserede med ansvar for klubbernes børne- og ungdomsarbejde samt breddearbejde.

Læs referatet fra Børne- og Ungdomsudvalgets møde via link.

http://buu.do-f.dk/log/subpages/2008_2_buu_referat.pdf