Skip to main content

Ære og værdighed

| Administrator | Nyheder 2008

Årets repræsentantskabsmøde bød traditionen tro på uddeling af en række æresbevisninger.

Mest perspektiv var der i uddeling af prisen som årets orienteringsløb, årets MTB-O rytter og årets kortprofil.

Kåringen af Maja Alm til årets orienteringsløber var sket forud via hjemmesiden. Maja står i øjeblikket tæt på det vanskelige sted på banen, hvor der snart skal skiftes fra junior- til seniororientering. 2008 er hun dog stadig junior.

Hun har gjort det utroligt godt blandt de unge og har vist både talent og styrke, som lover rigtigt godt for hendes videre udvikling imod de høje mål hun allerede selv har sat sig.

På repræsentantskabsmødet var hun det lysende eksempel på, det vi skal passe rigtigt godt på i vores sport - De unge og især unge kvinder … men er en helt anden historie, som vi kommer tilbage til.

Også på herresiden var der markant besøg. Verdensmester Torbjørn Gasbjerg, blev kåret som årets MTB-O rytter. Torbjørn er repræsentant for en ny disciplin, der stort set uden støtte fra forbundet har formået at sætte dansk orientering på podiet.

Og Torbjørn var ikke ene om at være kandidat til titlen. Tre andre af de faste folk i vores MTB-O landsholdstrup bakkende på med toppræstationer i årets mesterskaber.

Endelig gav kåringen af årets kortprofil, Hans-Åge Mortensen nye løfter for fremtiden. Hans-Åge er født nysgerrig og var tidligt ude med tekniske løsninger på kort og plot-teknik.

Denne entreprenør-ånd har fulgt ham og er nu atter kulmineret med en stor og dristig investering i nyeste GPS og PC teknologi, der kan bringe korttegningen ud i skoven i stedet for hjem i stuen.

Også her er perspektiverne spændende og lovende. Med de nye ”Digitale Grundkort”, som udspringer af COWI aftalen og nyeste GPS teknologi er endnu en post i korttegningens historie inden for synsvidde og planlægningen af vejvalget imod den næste i fuld gang. Og Hans Åge er med helt fremme i teten som altid. Derfor fik han kortudvalgets pris.

Herefter skal de mere traditionelle æresbevisninger nævnes.

Dansk Orienterings-Forbunds æresnål blev tildelt Bendt Frandsen, Farum OK for han utrættelige arbejde med forbundets planlægning og skovkontrakt.

Palle Møller Nielsen, Odense OK for nu mere end 20 år som forbundets revisor og værtskab på Vejlefjord, samt tillidshverv på klubplan og sidst men ikke mindst Ole Husen for hans 7 år på formandsposten i Dansk Orienterings-Forbund.

Organisatoren blev af Ove Gasbjerg tildelt Tom P. Neesgaard og NOC 2007 staben af frivillige for et imponerede mesterskab på Bornholm, mens Silva Blokken i 2008 af kredsudvalg Syd blev tildelt Jette Sørensen, for hende mangeåríge indsats som kassemester i kredsen.

Se de opdaterede lister over æresbevisninger under: Forbundet -> Historie eller via link.

http://www.do-f.dk/forbund/dok/aeres/