Skip to main content

En ny formand med noget på hjertet

| Administrator | Nyheder 2008

Formandsskiftet og omrokeringen i hovedbestyrelsen på weekendens repræsentantskab var godt forberedt...

Formandsskiftet og omrokeringen i hovedbestyrelsen på weekendens repræsentantskab var godt forberedt og fik fuld opbakning fra klubbernes repræsentanter.

Da vores afgående formand Ole Husen for to år siden meddelte at dette ville blive hans sidste periode i formandsstolen, blev der åbnet op for en proces, som blev afsluttet med valgene i søndags.

Det var naturligt at se sig om i kredsen af hovedbestyrelsesmedlemmer og hurtigt klart at vores hidtidige næstformand med særligt ansvar for økonomi og ansatte var et emne.

Helge Søgaard gik i tænkeboks og tog imod hovedbestyrelses opfordring til at stille op som hovedbestyrelsens kandidat til posten.

Men det er ikke nok at stille op.

Der skal også tænkes højt og lægges ideer frem. Det gjorde Helge Søgaard på opfordring i første omgang på klubledermøderne i november, i vores nye magasin ”Orientering” og på repræsentantskabsmødet.

Hjemmesiden har haft en samtale med den nyvalgte formand, for at gå lidt dybere, og finde ud af, hvad han står for og hvad han vil gå efter:

Hvad er din vision for arbejdet, Helge ?

”For mig er det allervigtigste, at vi styrker vi-kulturen i dansk orientering. At vi ser os selv som en stærk enhed. En stor organisme, der på hvert vort område løser opgaverne, men alligevel har de samme værdier og arbejder hen imod et og samme mål.

Vi har i dag et stærkt fundament i klubberne og en god organisation via forbundet, som er udviklet gennem et solidt dagligt klubarbejde og udfoldet i de seneste års store internationale arrangementer. Her har frivillige og ansatte bidraget med kvalitet og kompetencer til vores idræt.

For mig er det nødvendigt, at vi alle sætter os høje mål - på alle områder. For ambitioner giver kompetencer, kvalitet og tiltrækker nye medlemmer.”

Hvor skal udviklingen finde sted?

”Det er i klubberne potentialet ligger. De er og bliver basen i alt det der sker i vores idræt. Det er her de nye medlemmer kommer og her de får et sted at hænge fast - Og vi skal blive flere medlemmer og skal samtidig også mere aktive medlemmer. ”

Hvordan skal vi blive flere og mere aktive?

”Jeg tror på, at det er vigtigt at gør vores idræt lidt lettere at komme med til, bliver mere tilgængelig. Vi skal prøve at flytte os ud af skoven og ind, hvor folk bor og arbejder. Og gøre det på tidspunkter, hvor folk har lyst og tid til at deltage. Det kan sagtens ske uden at vi går på kompromis med vores oprindelige ”hardcore o-oplevelse”.

Vi bør således ikke være bange for at tage nye initiativer, der kan imødekomme andre grupper. Det er for mig tankevækkende at der omkring de store byer i vore nabolande i disse år er hverdagsstævner med put & run og over 1.000 deltagere.

Jeg mener også at vi må udnytte de nye muligheder i de nye store kommuner. De har fået nye opgaver og er villige til at styrke det forebyggende arbejde med sundhed. Vi skal her være klar til byde ind med tilbud om det jeg kunne kalde: Grøn-fitness.

Hvad vil du sige til de klubfolk, der trætte af kampagner?

”For mig er det vigtigt at det bliver hverdag igen. Vi ved fra breddesatsningen at vi kan tiltrække nye medlemmer, når vi lægger os i selen, men også at det koster kræfter og de nye ofte tabes fordi vi mangler kræfter til en konsekvent fastholdelse.

Jeg tror vi skal skabe fremgangen i et langt sejt træk, så vi kan fastholde arbejdsro til de initiativer, vi beslutter i fællesskab. Fremgangen skal skabes via en organisk vækst på klubbernes kerneaktiviteter. Jeg tænker her på de aktiviteter vi kender og er fortrolige med og som vi ved virker i klubben. De skal styrkes og udbygges med nye lag på lag.

Væksten bliver herved organisk og vil bygge på de områder, hvor vi har folk der vil og kan løfte opgaverne. Med en organisk vækst ud fra den enkelte klubs egne kerneaktiviteter bliver der tid og plads til at arbejde mere langsigtet

Hvordan skal vi måle vores succes?

Jeg er modstander af bureaukrati og indberetninger, men mener vi alligevel bør sætte os mål, der kan ses i tal. Statistik kan gøre os klogere og give os lyst og stolthed over det vi gør.

Jeg kunne godt tænke mig at vi besluttede os for, over de kommende år øge antallet af starter i stævner til det dobbelte. Vi har i dag ca. 50.000 starter, der udløser løbsafgift og som vi kender tallene på 4 år tilbage.

Fordelen ved at bruge denne måling er at flere starter i åbne stævner med kvalitet til at udløse løbsafgift, kan næres af tre kilder. Flere medlemmer, mere aktive medlemmer og flere stævner. Jeg tænker her især på de bynære hverdagsstævner, som bør konceptudvikles til at blive rigtige stævner, med put & run, som vi ser det i vores nabolande.

Jeg mener alle tre kilder til flere starter, er udtryk en større kvalitet i vores arbejde. Det godt er at vi i dag har rigtigt mange stævner, der let kunne have dobbelt så mange deltagere uden en større arrangørindsats.

Er det ikke bare fordi du gerne ser en større betaling til forbundet?

Nej. For det første er jeg af den opfattelse, at vores idræt stadig er alt for billig. Folk vil i dag have kvalitet og er villige til at betale. Jeg synes at både forbundet og klubberne bør have større råderum og er ikke spor stolt når DIF i Idrætsliv netop har offentliggjort en undersøgelse af kontingentsatser i deres specialforbund. Her er Orientering nr. 6 fra neden ud af de godt 50 idrætter, der er organiseret under Danmarks Idræts-Forbund

Det viser blot at vi slet ikke har fulgt med tiden og derfor i dag står med et akut resurseproblem, og derfor ikke i klubberne har lyst og penge til at frikøbe de unge til at blive trænere.

Vi forventer faktisk at et ungt menneske skal passe sin uddannelse og løse opgaverne for os i klubben gratis oveni de måske 15 timer pr uge i fritidsjob på Tanken. Hvorfor frikøber vi ikke de unge og giver dem de nødvendige lommepenge?

Derfor ser jeg meget gerne at både klubbernes og forbundets økonomi styrkes væsentligt fremover. Vi har netop lavet en ny håndfæstning omkring fordelingen og den agter jeg at overholde. Nu gælder det bare om - i alles interesse - at få flere ud af løbe. Og det skal som sagt ske gennem flere medlemmer, gennem mere aktive medlemmer og gennem flere hverdagsstævner.

Og vi skal være stolte, hvis det lykkes. For det betyder fremgang, større råderum og organisk vækst for alle parter. Det hedder vist nok noget med en Win-Win situationen.

Hvordan bliver vi, du og dansk orientering mere synlige?

Jeg arbejder i det daglige i turisterhvervet og kender betydningen af god kommunikation. Vi skal ikke i orientering sælge turistprodukter, men er alligevel snublende nær på det jeg kalder oplevelsesindustrien.

Vi er en serviceorganisation, hvor klubberne og forbundet dybest set er til for at skabe rammer omkring sunde, grønne og sociale aktiviteter. Vi gør det i høj grad for selv at kunne bruge dem, men også fordi vi elsker at organisere og afvikle stævner, træninger og ture.

En sådan organisation fungerer kun, hvis vi forstår at kommunikere godt indbyrdes. Vi skal selvfølgelig lave regler og normer. Men meget mere vigtigt er det hele tiden at få afstemt de fælles visioner, værdier, mål og holdninger og ikke mindst vores måde at være sammen på.

Og her er det den interne kommunikation, der binder os sammen. For sidst, men ikke mindst, handler det organisatoriske og politiske arbejde om god intern dialog og informationsdeling.

Det gælder også når det handler om ledelse. Forbundet bliver aldrig stærkere end det klubberne ønsker. På repræsentantskabsmødet er det alene klubberne, der har stemmeret.

Men vi kan ikke stemme om alt. Derfor er der valgt en daglig ledelse, der i respekt for de overordnede beslutninger skal drive det fælles arbejde og forvalte de fælles resurser.

Og det er her en synlig ledelse er både vigtig og nødvendig.

Det er her min ambition at der skal være en stor gennemsigtighed og substans i det vi i forbundet bruger vores kræfter på. Den interne kommunikation er den lim, der holder os samme.

Og ud fra en stærk intern kommunikation er det ikke svært at finde, den historie vi gerne vil fortælle hele verden. Det billede vi gerne vil kendes på og som vi er stolte af at vise frem.

Vi skal arbejde med det, der teknisk set hedder vores ”brand” og vi skal sammen finde frem til den ”story”, der kan bære hele vores eksterne kommunikation. Det arbejde i den af hovedbestyrelsen nedsatte projerktgruppe ser jeg frem til med stor spænding”, slutter den nye formand.

FAKTABOKS

Helge Søgaard, 52 år.
Hovedbestyrelsens kandidat til formandsposten.
Medlem af Mariager Fjord OK og Rold Skov OK.
Løber mere end 50 løb om året i ind- og udland.
Medlem af HB de sidste 6 år.
Er direktør for turistorganisationen VisitAalborg og chef for 25 ansatte.
Gift med Elizabeth, der også er orienteringsløber.