Skip to main content

Afgifter og kontingenter

| Administrator | Nyheder 2008

Hovedbestyrelsen har møde på tirsdag. Et vigtigt ...

Hovedbestyrelsen har møde på tirsdag. Et vigtigt punkt er den endelige planlægning af repræsentantskabsmødet den 1.-2. marts på Vejlefjord, hvor et af hovedpunkterne er en opdatering af forbundets afgiftspolitik.

Hovedbestyrelsen har på sit møde i december vedtaget budgettet for 2008. Heri indgår et forslag til klubberne om at hæve satserne for afgifterne og kontingentet.

Det hedder i referatet at:

”Forslaget betyder at budget 2008 kommer i balance med et overskud på kr. 19.000 og
at budget 2009 alt andet lige giver et overskud på 99.000 imod et budgetmål på
100.000. Forskellen skyldes alene at stigningen i løbsafgifter i henhold til tidligere beslutning på repræsentantskabsmødet før kan træde i kraft den 1. juli og derfor alene
slår helt igennem i 2009.

Hovedbestyrelsen vedtog herefter budget version 3,2, dog således at der ikke disponeres omkring udgivelse af bladet nr. 2, 3 og 4, før repræsentantskabet endeligt har taget stilling
til kontingenter og afgifter på repræsentantskabsmødet den 1.-2. marts 2008”


Forslaget er at satserne for lav løbsafgift hæves med kr. 5 fra 10 til kr. 15 pr. start og at den høje afgift fremover bliver på kr. 25 og kr. 30 pr. start i stedet for henholdsvis kr. 18 og kr. 25.

Kontingentets grundbeløb foreslået hævet med kr. 400 til kr. 1.000 pr. klub og den medlemsbaserede del af kontingentet hæves med kr. 10 og kr. 20 fra henholdsvis kr. 90 til kr. 100 og kr. 215 til kr. 235 pr. år. Børn under 8 og passive er fortsat fritaget.

Det er ønsket om at kunne løfte kvaliteten i vores kommunikation, og at kunne udligne stigningen i priser og lønninger, der ligger bag forslaget.

Omkring det sidste fremlægger hovedbestyrelsen et selvstændigt beslutningsforslag, indeholdende en fremtidig pristalsregulering af afgifter og kontingenter.

Se det forslag som hovedbestyrelsens skal drøftet på tirsdag her på hjemmesiden via Forbundet -> forslag i høring, eller direkte via link.

http://www.do-f.dk/forbund/dok/forslag/2008_Pristalsregulering_beslutningsforslag.pdf