Skip to main content

100 korttegnere fra 46 klubber

| Administrator | Nyheder 2008

Den landsdækkende digitale højdemodel og orthofoto, som aftalen med COWI giver klubberne mulighed for at anvende som grundlag for vore orienteringskort, er godt modtaget blandt korttegnerne.

Der er i januar i hver kreds afholdt et seminar om Det Digitale Grundkort.

Indholdet har være en beskrivelse af fremstillingen af laserkurver og orthofoto og en gennemgang af hvordan materialet kan suppleres med øvrigt kortmateriale.

100 korttegnere fra 46 klubber har deltaget i seminarerne. Det lover rigtig godt for kvaliteten på fremtidens kort - til glæde for os alle sammen.

Se mere på kortudvalgets hjemmeside.