Skip to main content

Vildt spændende

| Administrator | Nyheder 2008

På årets møde for klubbernes skovkontrakt havde vi besøg af skovejer og forstkandidat, Torben Lynge Madsen, Vrads.

Emnet var ”SKOVEN, PUBLIKUM OG VILDTET PÅ KOLLISIONSKURS?”, der blev belyst ud fra det igangværende forskningsprojekt i St. Hjøllund Plantage. Et projekt der økonomisk støttes af Skov- og Naturstyrelsens Jagttegnsmidler, Produktudviklingsordningen for Skovbruget og Træindustrien og delvist er betalt af St. Hjøllund Plantage A/S selv.

Projektet er meget omfattende og dækker mange forskellige sider af vildtets betydning for skovdrift, herunder ”vildtvenlig skovforyngelse uden hegn, forsøg med midlertidige elhegn og anden elektronisk vildtafværhning, samt undersøgelser af vildtets betydning for naturforyngelsen, samspillet med kreaturgræsning og forsøg med vildtagre, fodring og forstyrrelsesfrie zoner.”

Endelig er det en del af undersøgelsen at kortlægge konsekvenserne af forskellige publikums aktiviteter, lige fra militærøvelser, over indsamling af mos til jagt og orientering. Det sidste er sket i tæt samarbejde med Horsens Orienteringsklub.

Selve registreringen og dokumentationen indsamles via observationer i skoven og ikke mindst GPS udstyr, der placeres i et halsbånd på krondyr og rådyr, der indfanges og samtidig øremærkes.

Det er alt for tidligt at sige noget om de konkrete forskningsresultater, men noget tyder på at vores egne erfaringer, som brugere af skovene ikke er helt forkert. Vildtet reagerer på direkte påvirkning og forstyrrelser, men finder også hurtigt på plads igen.

Det tyder således på, at vi med fortsat med fornuftig planlægning og respekt af de forstyrrelsesfrie zoner ikke reelt er til skade eller nævneværdig ulempe for vildtet. Men det er, som sagt fortsat alt for tidligt at drage en konklusion.

Det forventes, at der i løbet af 2008 vil blive udgivet flere artikler om forskningsprojektet, som vi her på hjemmesiden vil følge tæt.

Se Torben Lynge Madsens præsentation af projektet via link. [11 MB pdf]

http://www.do-f.dk/dok/vejled/2008_TLM_ppt.pdf