Skip to main content

Alle klubber fra Nordkredsen

| Administrator | Nyheder 2008

Alle klubber fra Nordkredsen på nær et par enkelte stykker var repræsenteret ved årets første DOF seminar - Det Digitale Grundkort.
Ikke mindre end 38 korttegnere havde i aftes fundet vej til Viborg OKs klubhus for at høre om de nye muligheder.
Deltagerne fik en teoretisk indsigt i fremstillingen af laserkurver og orthofoto samt den rolle som GPS teknologien formentlig vil spille i fremtiden ved fremstillingen af kortene, men også som redskab for løberne ved f.eks indlæggelse af vejvalg på kort.

Seminaret afsluttedes med praktiske anvisninger og eksempler på hvordan laserscannede kurver og orthofoto håndteres og sættes sammen med andet kortmateriale til det ultimative grundmateriale.

Deltagernes iver og interesse lover godt for kortkvaliteten i fremtiden.

Onsdag den 16. januar og mandag den 21. januar afholdes tilsvarende seminar i henholdsvis Østkredsen og Sydkredsen. Indbydelsen findes på kortudvalgets hjemmeside.