Skip to main content

Redaktør – kommunikationsmedarbejder

| Administrator | Nyheder 2007

Budget 2008 er vedtaget og dermed er der penge til udgivelse af et nyt blad, som et prøvenummer.

Hovedbestyrtelsen har vedtaget budget 2008, så der under alle omstændigheder er penge til udgivelse af et blad, som et prøvenummer.

I hvilket omfang og med hvilken hast de forskellige af medieplanen kan realiseres afhænger helt af beslutningerne på repræsentantskabsmødet i marts.

”Vi synes det er mest fair at gøre det på denne måde”, fortæller formand for projektgruppen og medlem af HB Helge Søgaard til hjemmesiden. ”Vi har ikke ønsket at forsætte bladet i det hidtidige format og kvalitet, men ønsket et synligt løft i kvaliteten, og en fortsat distribution til alle husstande via postvæsenet,”

”Vores grundige analyser har vist at kun ca. halvdelen af vores medlemmer søger nyheder og foretager opslag på hjemmesiden. Det gør de til gengæld ofte, mens den anden halvdel stort set ikke kender den og dens muligheder. Det er lidt bedre, når vi ser på klubbernes hjemmesider.”

”Vi mener derfor at der fortsat er brug for en trykt blad. Og at det skal komme helt ud i alle hjørner af medlemskredsen i en kvalitet, så det bliver læst og helst også gemt.”

”Det nye koncept tager sit udgangspunkt i at nyheder og opslagsstof lægges på nettet, mens bladet samler op med baggrundsstof og analyser. Også protrætter, nye ideer og de gode historier skal der gøres plads til. Kort sagt fortæller hjemmesiden, om hvem der vandt, mens bladet tager over og fortæller, hvorfor det blev til en sejr, eller en succes.” slutter Helge Søgaard.

Men hvem skal løfte opgaven som ny redaktør?

Det afgøres omkring nytår. Det er helt åbent. Derfor bliver opgaven herved udbudt til alle. Se stillingsopslaget via link.

Stillingsopslag
Medieplan

http://www.do-f.dk/forbund/dok/forslag/