Skip to main content

Nyt medlem af HB

| Administrator | Nyheder 2007

Lisa Tantholdt, OK Øst Birkerød er udpeget som ny formand for Breddeudvalget.

På repræsentantskabsmødet i marts 2007 blev formandsstolen i forbundets breddeudvalg ledig. Hovedbestyrelsen fik af repræsentantskabet bemyndigelse til at besætte pladsen, og har nu opfordret og fået ja fra Lisa.

”Jeg er helt ny i dette arbejde på landsplan, men kommer fra en klub, hvor vi igennem mange år har arbejdet målrettet med breddearbejde. Selv finder jeg det utroligt vigtigt at forbundet på tværs af klubberne kan formidle de gode historier og ideer, og samtidig være med til at sætte spændende projekter i gang.”

” En af de første opgaver bliver at få formuleret en ny breddepolitik, som i den sidste ende skal fremlægges og godkendes i hovedbestyrelsen. Den tidligere ”breddesatsning” udløber til 1. april i 2008 og det er derfor et godt tidspunkt at få gjort status og samtidig løfte blikket og se fremad.”

”Allerede på det kommende repræsentantskabsmøde vil vi om lørdagen få tid til at drøfte i hvilken retning vi skal flytte os. Det er nemlig vigtigt at breddearbejdet er forankret helt ud i klubberne, udover selvfølgelig i forbundets børne- og ungdomsudvalg samt breddeudvalg. Her vil breddekonsulenten være et vigtigt omdrejningspunkt, men først skal vi lige finde ud af, hvad der er vores visioner, mål og midler.” slutter en engageret Lisa Tantholdt til hjemmesiden.

Med Lisas indtræden i HB flytter forbundet sig også i den rigtige retning på et helt andet plan. Nu er der to kvinder på toppen i DOF. Underover Lisa er det Jette Kreiberg, der sidder i HB som formand for Børn og Unge. Jette er på valg til marts næste år, hvor hun genopstiller, mens Lisa først er på valg i 2009.

http://bredde.do-f.dk/