Skip to main content

Repræsentantskabsmødet 2008

| Administrator | Nyheder 2007

Repræsentantskabsmødet 2008 afholdes lørdag den 1. og søndag den 2. marts 2008 på Vejlefjord,

Repræsentantskabsmødet 2008 afholdes lørdag den 1. og søndag den 2. marts 2008 på Vejlefjord, Sanatorievej 26, 7140 Stouby.

Tidspunkt
Fra lørdag kl. 13.00 til søndag kl. 16.00.

Dagsorden
Endelig indkaldelse med dagsorden og bilag udsendes medio uge 6.

Forslag der ønskes optaget under dagsordenens punkt f) skal efter lovenes § 8.10 være Sekretariatet i hænde senest onsdag den 2. januar 2008. Det er tilstrækkeligt at forslaget sendes på mail til: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Dog vil et forslag der senere fremsættes og fremmes på et klubledermøde blive optaget på dagsordenen, hvis forslaget umiddelbart efter klubledermødet indsendes til Sekretariat.

Stemmeret
Hver klub har 2 repræsentanter. Stemmeret tilkommer alene klubbernes repræsentanter, En klub kan give fuldmagt til egen klubrepræsentant, således denne har to stemmer, men ikke give fuldmagt til andre.

Stemmeretten forudsætter at klubben skriftligt anmelder antallet af repræsentanter til forbundets sekretariat senest 5 dage før mødet. Det er en yderligere betingelse at navnene på klubbens repræsentanter skriftligt anmeldes senest ved mødets start. Brug: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Udvalg
Medlemmer af forbundets udvalg og hovedbestyrelsen har ret til at deltage med taleret. Det afgøres internt i udvalget, hvem der skal repræsentere udvalget på repræsentantskabsmødet. Udgifterne dækkes over udvalgets egen konto til møder og administration.

Det forventes at udvalgene bidrager til et vellykket møde, ved så vidt muligt at synliggøre udvalgets arbejde. Anmeld bidrag snarest til generalsekretæren. Brug Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Gæster
Vi har tradition for at indbyde mange gæster. Er der en vi særligt bør tænke på, vil vi gerne have det at vide. Brug: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Vi glæder os til at se Jer

På vegne af Hovedbestyrelsen
Brøndby den 12. december 2007

Preben Schmidt
Generalsekretær

Print indkaldelsen via link -

http://www.do-f.dk/forbund/dok/hb/2008_forvarsel.pdf