Skip to main content

NOC penge til KUM

| Administrator | Nyheder 2007

Hovedbestyrelsen valgte at lytte til reaktionerne på forslaget om deltagerbetaling for deltagelse i KUM.

Hovedbestyrelsen valgte at lytte til reaktionerne på forslaget om deltagerbetaling for deltagelse i KUM.

Det bliver også i 2008 gratis at komme med til KUM. Der var ellers lagt op til at deltagerne selv skulle betales kr. 250,- til delvis dækning af udgifterne til den fælles bustransport, forplejning, konkurrencerne og KUM festen.

”Jeg har det godt med at kravet om deltagerbetaling, nu er taget af bordet” fortæller Jette Kreiberg, der er formand for forbundets Børne- og Ungdomsudvalg og medlem af HB til hjemmesiden. ”KUM er noget helt særligt, som vi skal passe på og værne om. KUM er et rigtigt godt tilbud, der samler de unge på tværs af hele landet, og hvor knivskarp kappestrid og godt samvær går hånd i hånd på den bedste måde.”

Løsningen på knuden kom ved at HB besluttede at flytte den største del af penge fra fagudvalgspuljen til børne- og ungdomsudvalgets budget, mens en mindre del er fundet internt på børne- og ungdomsudvalgets egne konti.

Beløbet der nu overføres fra fagudvalgspuljen til børne- og ungdomsudvalget, tages først og fremmest af den del af overskuddet fra NOC 2007, som tilfaldt DOF. Regnskabet for NOC 2007 er nu endeligt afsluttet og overskuddet dermed endeligt fordelt og nu også endeligt disponeret.

”Det er vi naturligvis meget taknemmelige for” slutter en lettet og glad, Jette Kreiberg, til hjemmesiden.

http://buu.do-f.dk/buu/buukum05.asp