Skip to main content

Reglement 2009

| Administrator | Nyheder 2007

Planudvalget er ikke bange for at løfte hovedet og se fremad.

Planudvalget er ikke bange for at løfte hovedet og se langt fremad.

Se forslag til køreplan for revision af reglement 2007 via link. Hovedbestyrelsen skal den 6. december 2007 tage stilling til planen.

Køreplan for evaluering og revision af - Reglement 2007.

Det følger at reglementet, at forbundet hvert andet år foretager en ordinær regelgennemgang og indkalder forslag fra klubberne. Alle forslag til ændringer sendes i klubhøring inden vedtagelse i hovedbestyrelsen (8.2)

Det indstilles til hovedbestyrelsen at proceduren bliver følgende:

1. marts 2008\t
Repræsentantskabsmødet - Indkaldelse af forslag fra klubberne.

1. april 2008\t
1. frist for forslag.

1. maj 2008\t
Planudvalget udarbejder ud fra indkomne forslag og egne ønsker et 1. oplæg til ændringer, som sendes i klubhøring.

Juni 2008\t
Klubledermøderne - Debat om de foreslåede ændringer.

1. august 2008\t
2. frist for forslag.

August 2008\t
Planudvalget opdaterer forslagene, som afleveres til hovedbestyrelsen.

20. september 2008
1. behandling i hovedbestyrelsen.

1. oktober 2008
Hovedbestyrelsens forslag sendes i klubhøring.

November 2008
Klubledermøderne - Afsluttende debatter om de foreslåede ændringer.

22. november 2008\t
2. og sidste behandling i hovedbestyrelsen

1. januar 2009\t\t
Reglement 2009 træder i kraft.

Roskilde, den 30. oktober 2007

Lars Olsen
PlanudvalgetHar du forslag til ændringer kan du bruge den nye blog om reglementet allerede nu. Den finder du her:

http://do-f.blogspot.com/

http://www.do-f.dk/forbund/dok/forslag/2007_plan_reglement_2009.pdf