Skip to main content

Deltagerbetaling på KUM

| Administrator | Nyheder 2007

På Børne- og ungdomsudvalgsmødet den 23. oktober blev det besluttet at prioritere lederuddannelse økonomisk frem for KUM.

Budget 2008 var et af hovedpunkterne på børne- og ungdomsudvalgsmødet den 23. oktober 2007, og her blev lederuddannelse af ungdomsledere prioriteret højere end KUM. I 2008 afholdes ungdomslederlejren 208 sammen med Junior VM i Göteborg, og der kan deltage 7 ungdomsledere fra hvert af de skandinaviske i denne lejr. Det er besluttet at sende 7 ungdomsledere til denne lejr. Det kræver at der findes besparelser sted andre steder, og KUM her gennem de senere år gået fri af besparelser, selvom udgifterne til bus og fest har været stigende. Efter en del debat med hensyn til, om der overhovedet skulle indføres en deltagerafgift til KUM, der jo betragtes som en match, som løberne udtages til af forbundet, endte udvalget med at blive enige om at opkræve et beløb på 250 kr. per deltager.

Derudover blev selve indholdet af KUM sat til debat på næste udvalgsmøde i januar 2008.

På mødet der også taget hul på formulering af en børne- og ungdomspolitik under breddepolitikken. Der er mange forhold, der kræver dybere behandling, hvorfor det blev besluttet at fortsætte arbejdet på et lørdagsmøde i januar 2008.

Formanden efterlyser input til forbundets børne-og ungdomspolitik, herunder kurser, sommerlejre og KUMs nuværende og evt. fremtidige udformning og indhold.

Børne- og ungdomsbanerne ved DM-Lang på Møn blev evalueret, og konklusionen er at D/H10 og D/H11-12 har været alt for svære. Til stævnerne i 2008 tages kontakt til arrangørerne og der informeres om problematikken. På sigt er det ønskeligt med certificerede bane- og stævnekontrollanter, der på en professionel måde kan løse kontrolopgaven.

Du kan læse hele referatet på nedenstående link.

http://buu.do-f.dk/log/subpages/200710buureferat_4.pdf