Skip to main content

Ultralang var sliddet værd…

| Administrator | Nyheder 2007

Helle Truelsen, stævneleder på Ultralang 2007, har sendt mig ....

Helle Truelsen, stævneleder på Ultralang 2007, har sendt mig denne lille beretning om betydningen af sammenholdet og frivillighed i vores sport, også når man oplever modgang:

”Det er ingen hemmelighed for ret mange orienteringsløbere i Danmark, at vi i Holstebro Orienteringsklub for omkring 2 år siden havde store interne problemer.

Det er heller ikke ubekendt, at resultatet blev, at en del meldte sig ud af HOK og dannede et orienteringsmæssigt alternativ i byen. Blandt efterladenskaberne var Ultralang 2007.

Vi besluttede i orienteringsafdelingen at arbejde videre med arrangementet. Anders Ingvardsen meldte sig som banelægger, og jeg selv påtog mig stævnelederhvervet.

Hvor var det dejligt endelig at arbejde positivt fremadrettet!!

Ved et o-arrangement er det absolut ikke ligegyldigt, hvem man har som funktionsleder; og særlig ikke ved et DM. Det er nødvendigt, at det er folk med o-løbserfaring, som tager sig af de specifikke orienteringsfunktioner.

Medlemmerne var rigtig flinke til at sige ja til opgaver som start og stævneplads. Og vi havde en helt uforlignelig ”målmand” i form af Ulrik Kirkegaard, som, med kyndig hjælp fra Lars Klode, forestod edb-funktionen og forud for det tilmeldingsfunktionen.

Men det gør det ikke alene med o-erfarne funktionsledere. Vi skulle selvfølgelig have lidt ekstern hjælp. Vi entrerede med Røde Kors og CF i Holstebro.

Jeg var nødt til at satse lidt med kiosken. Jeg vidste, at der var mange, der sagtens kunne sælge sodavand osv. Men en funktionsleder! Hvem skulle jeg spørge.

Jeg spurgte Anne Lise Brix, som frisk og frejdigt sagde ja, uden at hun vidste, hvad hun sagde ja til. Hun og hendes team klarede det med bravour.

Jeg sidder her bagefter i mit stille sind og tænker på, hvordan vi skulle have kunnet lave Ultralang uden stor og velvillig hjælp fra vores motionsløbere.

Tidligere har vi ikke rigtig haft noget med hinanden at gøre, men jeg skal lige love for, at vi efter blandt andet samarbejdet omkring Ultralang 2007 har fået et klubsammenhold, som vi var nogle stykker, der godt vidste, var der, men som de sidste år ligesom har været umulig af forskellige årsager, men jeg tør godt sige, at vi efter 30. april 2006 har fået en meget bedre klub.

Hilsen

Helle Truelsen,
stævneleder Ultralang 2007”


Dejligt at mærke hvordan Holstebro Orienteringsklub er kommet styrket ud af arbejdet med at lave DM ultralang for alle os andre her i år. Herfra blot en tak fordi I holdt fast i ansvaret og tog udfordringen op, og løftede et så stort arrangement.

http://www.holstebro-ok.dk/dm2007/