Skip to main content

Penge fra Spar Nord

| Administrator | Nyheder 2007

Spar Nord Fonden har besluttet at støtte Aalborg Orienteringsklub med kr. 150.000 som kontant støtte til afvikling af JWOC 2010.

Spar Nord Fonden har besluttet at støtte Aalborg Orienteringsklub med kr. 150.000 som kontant støtte til afvikling af JWOC 2010.

Den lokale opbakning synes hurtigt at tegne sig. Bare en måned efter at værtskabet blev vundet og hentet hjem fra Kiev af forbundet og Aalborg Orienteringsklub i forening melder Spar Nord, der har hjemsted i Aalborg og det nordjyske, sig med en stærk økonomisk opbakning.

”Vi er utrolig glade for denne kontante melding” udtaler stævneleder Walther Rahbek fra AOK sig til hjemmesiden, og fortsætter. ”Det er en rigtig kickstarter for vores bestræbelser på at skabe et solidt, attraktivt og fair stævne for de unge. Vi har allerede nu fået mange aftaler på plads, ligesom fordelingen af opgaver og bemanding af nøglepersoner i stævneorganisationen er langt fremme.”

”Hertil kommer at aftalerne med skoven og lodsejerne hurtigt er faldet på plads, så vi er klar til at starte det omfattende korttegningsprojekt op allerede her fra starten af 2008.”

De kr. 150.000 er bevilliget i to rater på hver kr. 75.000. Den første kommer til udbetaling her i 2007, mens restbeløbet udbetales i afviklingsåret 2010.

”Det er uhyre glædeligt og motiverende at der allerede nu er penge i kassen til forberedelserne af arrangementet, så arrangementet ikke belaster klubbens almindelige drift unødvendigt. De kr. 75.000 kommer jo i hælene af en rammebevilling på kr. 45.000, som Sport Event Danmark tidligere har stillet til rådighed for forbundet og os til brug for arbejdet, der har været nødvendigt for at vinde værtskabet. Den start og opmærksomhed disse penge er udtryk for kan vi kun være tilfreds med ”, tilføjer en glad klubformand for AOK, Søren Flytkjær, til hjemmesiden

Logoet for JWOC 2010 er tegnet af Tenna Nørgaard. Motiverne er sammansat af Aalborgs vartegn, Aalborg Tårnet, og dyr fra Aalborg ZOO for at markere den centrale placering af Sprinten i Mølleparken. Den vil være den mest synlige del af arrangementet i byen. Stil og farverne er ungdommelige - for JWOC 2010 er for de unge, der vil og kan,

Se den foreløbige hjemmeside med via link.

http://www.dof.dif.dk/jwoc2010/