Skip to main content

Presidents Conference

| Administrator | Nyheder 2007

Fredagens møde i Kiev var en slags ”halvvejs-møde” inden næste års General Assembly, ...

Fredagens møde i Kiev var en slags ”halvvejs-møde” inden næste års General Assembly, der vel nærmeste kan sammenlignes med en generalforsamling i vores verdensorganisation IOF.

Formålet med Presidents Conference er at gennemdrøfte en række emner, således at vejen for de senere vedtagelser har været i høring og er forberedt bedst muligt blandt IOF medlemslande.
Det er her værd at bemærke at disse absolut ikke altid har samme opfattelse af de rejste problemstillinger.

Udbredelse af orientering\t
IOF familien består nu af 69 lande, med et mål om at nå 75 medlemsnationer inden udgangen af 2008.

I Europa har hverken Island eller Luxembourg orientering på programmet. Forsat spredning af sporten er naturligvis mest rettet mod Oceanien, Afrika, Sydamerika og Asien. Her har IOF udnævnt såkaldte Regional Delegates som skal stimulere en udbredelse af orienteringssporten.

Udveksling af informationer og erfaringer blandt medlemslandene ønskes også stimuleret. Mange orienteringsnationer har formuleret og udgivet materiale og publikationer, som andre lande vil kunne have glæde af. Derfor tages der nu initiativ til at udveksle disse via IOF’s webside.

Ny IOF kontingentstruktur
Et andet, og langt mere kontroversielt emne som blev drøftet på dagens møde, var et oplæg til en ny kontingentstruktur indenfor IOF.

Der ønskes en større gennemsigtighed omkring hvilke kontingentklasser, som de enkelte lande befinder sig i, og derfor er det foreslået, at aktivitetsniveau, deltagelse i internationale arrangementer og endelig bruttonationalprodukt indgår i beregningen.

Forslaget vandt tilslutning, men det skal bemærkes at der endnu ikke er taget stilling til ændringer af de aktuelle beløbssatser, som landene skal betale. De store bidragsydere er fortsat Norge, Sverige, Finland, Schweiz, Danmark og England. Dansk Orienterings-Forbund har den holdning, at forskellen i kontingentsatser mellem højeste og laveste sats skal indsnævres ved at hæve de lave takster.

Nominering til IOF Council
Opstillings- og valgprocedure til IOF Council, der er IOF’s ”bestyrelse” og dermed den øverste daglige politiske ledelse, blev også drøftet.

En længere procedure, som reelt strækker sig over 6 måneder, skal fremover sikre at der er større åbenhed og at de demokratiske spilleregler omkring genopstilling og nyvalg til Council bliver lettere at gennemskue.

Det blev specielt understreget, at en plads i Council, indebærer et engagement i konkrete arbejdsopgaver, således at IOF’s strategiske målsætninger bedst muligt opnås. Glædeligt at fokus hermed flyttes fra folk med lidt luftige politiske synspunkter, over imod at få folk der har de rette kvalifikationer og er villig til at løse konkrete arbejdsopgaver.

Tildeling af WOC
Endelig var tildeling af fremtidige værtskaber af verdensmesterskaber (WOC) på dagsordenen.

Som det er nu træffer General Assembly hvert andet år beslutninger om værtskabet, mens det Council, der træffer beslutninger de år, der er Presidents Conference. Udover de praktiske og tekniske evner for at arrangere et WOC, er der forhold som geografisk spredning, terræntype, samt hvornår der senest er afholdt et WOC i ansøgerlandet der spiller ind.

Der blev fremlagt en vægtning af disse faktorer, som efter en del diskussion vandt nogenlunde tilslutning. Der er meget prestige og mange udviklingsmuligheder i at arrangere et WOC, men IOF ønsker også at lægge vægt på hvorvidt et ansøgerland både har evner og styrke til at arrangere et professionelt WOC. En holdning som Danmark støtter fuldt ud.

Næste år skal der tildeles værtskabet for WOC 2012. Der er ikke lige nu ansøgerlande, men både Finland og Schweiz har allerede nu annonceret at de vil søge WOC arrangementet i 2013. Ellers er tildelingen følgende: 2008 Tjekkiet, 2009 Ungarn, 2010 Norge og 2011 Frankrig.

Media og TV eksponering
TV aftalen, der tidligere er nævnt i NORD sammenhæng, har til formål at til at sætte yderligere fokus på orientering som sport.

Dens indhold blev gennemgået med opfordring til at flest mulige lande forsøger at leve op til intentionerne i aftalen om en højere eksponering af vores sport. Drømmen er fortsat at få orientering optaget på det olympiske program, og der satses nu på at det sker i 2018. Skal dette lykkes må bedre TV-eksponering bruges som en døråbner.

Dannelsen af en IOF Media gruppe, hvor vi har danske, Johan Fegar, med som medlem, er allerede en realitet. Erfaringerne fra WOC 2006 i Danmark er nyttige indspil i denne udvikling.

I relation til det olympiske program skal det også nævnes at orientering fortsat er på programmet ved World Masters Games, som næste gang finder sted i 2009 i Taipei. Her er tidligere formand i DOF, Erik Nielsen, dybt engageret som advisor for arrangørerne på Taiwan.

En rigtig dejlig nyhed
Og så sluttede dagen, som allerede kendt, med en rigtig glædelig beslutning i IOF Council. Danmarks bud på at arrangere Juniorverdensmesterskaber (JWOC) i 2010 blev valgt blandt de nationer, som havde lagt billet ind herpå. Stort tillykke til Aalborg OK og Event Director Walther Rahbek, som bliver vært for dette spændende arrangement.

Helge Søgaard