Skip to main content

En vigtig sejr

| Administrator | Nyheder 2007

Der var hård kamp om værtskabet, men det danske landshold var bedst.

Der var hård kamp om værtskabet, men det danske landshold havde mest at komme med og var bedst. Derfor blev det Danmark, der i 2010 står med værtskabet for JWOC.

Helge Søgaard fortæller i mobilen fra Kiev, at det danske hold, der bestod af. Walther Rahbek, Ole Husen, Flemming Nørgaard og ham selv, torsdag aften havde foretræde for IOF Foot-O Commission.

Danmark var sidste ansøgerland, der fik en time til at overbevise Foot-O Commission om at vi havde det bedste bud på at arrangere JWOC 2010. Forud havde Israel, Polen, Slovakiet og Letland haft foretræde i løbet af onsdagen og torsdag eftermiddag.

Den danske præsentation bestod af en flot power point, der samtidig forelå i en trykt mappe. Walther Rahbek, der har sagt ja til at stå som stævneleder for et JWOC, stod for præsentationen, der blev suppleret af indlæg fra Ole og Helge om forbundets opbakning og af Flemming Nørgaard om planerne for kortarbejdet.

Oplevelsen efter mødet var god, men intet var afgjort, idet den endelig beslutning først er truffet i dag. Det var dog sivet ud at Foot-O Commission havde indstillet Danmark til værtskabet.

Men i international politik kan der altid opstå uventede og ikke altid gennemskuelige situationer. Så dagen i dag er gået med at sikre at alle i IOF Counsil, der står for den endelige beslutning var helt klar over kvalitetet i vores bud.

I dag fredag Kl. 19.15 lokal tid kom nyheden. Danmarks mødebordslandshold havde taget endnu et mesterskab med hjem til Danmark.

Tilbage står endnu en sidste ansøgning, som vi skal sikre os opbakning til når Helge lige at fortælle.

Vi har nemlig søgt IOF Rules Commission om værtskabet for en Senior Advisor Clinic i februar næste år.

"Det er vores ønsket hermed at markerer DOF's centrale internationale placering i IOF. Vi er et lille land, og som sådan gode til at bygge bro mellem de tre store O-nationer i Norden, Norge, Sverige og Finland, og de mindre medlemslande i det centrale europa og IOF." fortæller Helge videre.

"En Senior Advisor Clinic i Danmark vil sikre os let adgang til at få uddannet yderligere personer til kontrollantopgaver i IOF regi. Og samtidig vil den give de danske advisors chancen for at få deres uddannelse opdateret. Arrangement vil få støtte fra DIF, under deres plan for international satsning."

Afgørelse på den ansøgning falder i morgen – eller senest på søndag.