Skip to main content

Ungdomslederlejr 208 i Göteborg

| Administrator | Nyheder 2007

- Vi prioriterer lederuddannelse meget højt, og afsætter store midler til lejren, siger Jette Kreiberg, formand for B&UU.

På det netop afholdte møde i børne- og ungdomsudvalget (B&UU) blev det besluttet at deltage i ungdomslederlejren 208, der afholdes sammen med Junior-VM i 2008 i Göteborg. En lejr der både indeholder lederuddannelse og erfaringsudveksling med ungdomsledere fra Norge, Sverige, Finland og Danmark. Desuden får deltagerne mulighed for at være med til publikumsløbene ved junior-VM. Indkvartering sandsynligvis på kasernen sammen med deltagerne ved Junior-VM, dog i andre bygninger.

Der kan deltage 7 ungdomsledere fra hvert land i alderen 17-24 år. Foruden disse deltagere, skal der være 2 fra hvert land, der er lidt ældre til at være med til planlægningen af lejren. De sidste 2 skal med til Nord-mødet i Helsingfors til januar, hvor planlægningen begynder, og de 8 ledere kommer i gang.

I løbet af efteråret vil de to ledere blive udvalgt, og senere udvælges de 7 andre deltagere. Mulige deltagere er nuværende ungdomsledere, der gerne vil lære mere, og som satser på en ’karriere’ på ledersiden enten i klubben, kredsen eller i klubben.

- Vi prioriterer lederuddannelse meget højt, og afsætter store midler til lejren, siger Jette Kreiberg, formand for B&UU. – Det er vigtigt at vi har ledere, og specielt på børn- og ungesiden skal der hele tiden en fornyelse til, så det kan godt afsløres at det ikke bliver deltagergebyret, der kommer til at afskrække lederne fra at tage med.

Senest blev der afholdt en lignende ungdomslederlejr var i Danmark sammen med EM i 2004. Lejren hed da 204, og blev en rigtig stor succes.

Udover dette tema blev der på B&UU-mødet fastlagt takster for deltagelse i kurser og lejre i 2008.
Referatet kan ses på linket nedenfor.

Taksterne kan ses på buu.do-f.dk. Herunder vælges 'Vejledning økonomi', -> Deltagerbetaling 2008.

http://buu.do-f.dk/log/subpages/200708buureferat03.pdf