Skip to main content

To landshold til WOC 2007

| Administrator | Nyheder 2007

Danmark stiller to stærke landshold i Ukraine....

I næste uge tager vores landshold til Kiev i Ukraine for at deltage i WOC 2007. Det rigtige landshold har Landstræner Jakob Ødum og Sportschef-vikar Carsten Lausten helt styr på.

Men vi har et andet ”Landshold” med. Det er dem, der skal deltage i det politiske og organisatoriske arbejde i regi af IOF under mesterskaberne.

IOF har det som tradition, at der under mesterskaberne afvikles en stribe møder, seminarer og konsultationer. De udgør det tekniske og politiske fundament for verdensorganisationen. Skal vi have indflydelse på den fremad rettede udvikling indenfor vores sport på det internationale plan, er den første forudsætning, at vi er repræsenterede og den anden, at vi er velforberedte og har et stærkt ”landshold” også i disse discipliner.

Under WOC 2006 var vi værter for alle disse aktiviteter. Det gav os forøget indsigt og indflydelse. Efter WOC 2006 vedtog hovedbestyrelsen en plan for ”international opfølgning”. Denne er siden fuldt op, og har været præsenteret for Danmarks Idræts-Forbund. DIF har nemlig som et overordnet mål at få flere danske idrætsledere i internationale organisationer og støtter derfor vores deltagelse i Kiev ud fra den satsning.

Disciplinerne
Holdopstillingen for Danmark er følgende.

Ole Husen og Helge Søgaard er DOF’s delegerede på President's Conference og Informal Meeting. IOF har hvert andet år sin Congress og hvert andet år en President's Conference. Møderne er politiske på højeste niveau i IOF. Eneste forskel er reelt at der kun foretages valg og beslutninger hvert andet år på The General Assembly i forbindelse med IOF Congress.

DOF fik sidste år stor ros for sit værtskab af IOF Congress under WOC 2006. Møderne her i 2007 vil blandt andet omhandle ny medlemsstruktur, IOF's økonomi, herunder medlemslandenes kontingentstruktur, og nye regler for tildeling af mesterskaber samt et tema om den stigende TV-eksponering. Her er DOF helt i front.

Udover Ole og Helge sender vi til dækning af møderne om dette tema Johan Fegar. Johan var pressechef under WOC 2006 er siden blevet medlem af IOF- og NORD mediagroup. Han dækker ved samme lejlighed nyheder fra WOC konkurencerene sammen med Carsten Lausten, så dansk presse og vores website kan få spændende nyheder og baggrundsstof hurtigt hjem.

Endelig skal Ole og Helge deltage i mødet i European Federations, og i koordinerings og lobbymøder i regi af NORD samarbejdet. Her skal der ske opfølgning på de beslutninger, der blev taget i forbindelse med NOC 2007 og som følge af skiftet af sekretariat fra Danmark til Finland for de næste 4 år. Det er her, at vores tidligere formand Ove Gasbjerg som sekretær og Ole Husen som formand, har ydet et helt fantastisk stykke internationalt arbejde over de seneste 4 år.

Men det slutter ikke her, for vores faste medlemmer af IOF Commissions er også indkaldt til møder under WOC 2007 i Kiev.

Flemming Hjort Jensen er således medvært ved IOF Map Conference, der vil blive startskuddet på arbejdet med en revision af kortnormen. Et meget vigtigt og politisk vanskeligt arbejde, som forventes afsluttet i 2010.
Vi vil til denne konference tillige være repræsenteret af vores Kortsupervisor Flemming Nørgaard.

IOF IT Commission holder møder med dansk deltagelse af Finn Arildsen. Finn har været med her i mange år og er yderst respekteret for sit arbejde med tidtagnings- og kontrolsystemer, og ikke mindst sit Condes system, der netop er frigivet i en opdateret 8,0 udgave.

IOF Rule Commission afvikler et Senior Event Advisor Seminar, hvor Helge Søgaard og Flemming Nørgaard deltager, og hvor vi får det afgjort, om vi får tildelt en IOF-Advisor Clinic i Danmark i februar næste år.

Og endelig er der møder i Foot-O-Commission. Her er Ove Gasbjerg vores faste medlem. Der skal drøftes World Cup, og mesterskaber og ikke mindst set med danske øjne tages beslutning om placering af JWOC2010, som Danmark har søgt værtskabet til. Dette er sket i tæt samarbejde med Aalborg Orienteringsklub og Idrætsfonden Danmark. Præsentationen af vores ansøgning er grundigt forberedt og vil blive foretaget af Walther Rahbek AaOK. Til stede vil endvidere være Ole og Helge samt Flemming, som vil være kortkonsulent på mesterskabet, hvis det kommer til Danmark.

Og hvis ikke vores deltagere på ”landsholdet” har fået nok, ligger der en yderligere vigtig opgave i det lobbyarbejde, der følger med i alle internationale forsamlinger. Der skal reklameres for egne mærkesager og skabes alliancer. Lykkes det ikke, kommer man ingen steder. Sådan er politik. Og det er tidskrævende, for du skal bruge rigtig lang tid på at lytte.

Men vi har endnu et par opgaver, der er faldet i vores lod at løse efter opfordring fra IOF. Først og fremmest har IOF kontrollanten headhuntet vores Kell Sønnichsen som medhjælper til IT under mesterskaberne. Det er løsningerne fra WOC 2006 man på denne måde gerne vil se overført til WOC 2007.

På tilsvarende måde er Flemming Nørgaard også i Kiev for at løse en IOF opgave, idet han er udpeget som dommer og dermed medlem af den jury, der er etableret til at afgøre eventuelle protester under mesterskabet.

Holdopstillingen
Danmark stiller i stærkeste opstilling: Holdet der skal stå for den internationale opfølgning efter WOC 2006 i IOF regi er sammenfattende følgende:

Ole Husen, Delegeret, IOF, EOF og NORD samt bag ansøgning om JWOC og SEA Clinic
Helge Søgaard, Delegeret, IOF, EOF og NORD samt bag JWOC og SEA Clinic.
Ove Gasbjerg, Member, IOF Foot-O-Commission
Flemming Hjort, Member, IOF Map Commission og IOF Map Conference
Flemming Nørgaard, Dommer og medlem af jury WOC 2007, Map Conference og bag ansøgning JWOC
Finn Arildsen, IOF IT Commission
Johan Fegar, IOF og NORD Media Grupe, Pressemedarbejder
Walther Rahbek, Aalborg OK, Præsentation af JWOC ansøgning og Lobby.
Kell Sønnichsen, IOF Teknisk advisor, WOC 2007.

Til dækning af udgifterne er der søgt og bevilliget midler fra DIF og Idrætsfonden Danmark. Alle deltager på ulønnet og frivilligt basis for at vinde indflydelse og respekt til Danmark.

Internationalt arbejde kræver flid og vedholdenhed. Det giver udsyn og spændende oplevelser, men stiller også krav om tid og resurser. Ude fra ser det måske lidt glamourøst ud. Men tag ikke fejl, det er hårdt ved nattesøvn og kræver udholdenhed at deltage i det internationale politiske arbejde og det nødvendige vedhængende lobbyarbejde.

En opgave der kræver et godt landshold – Og det har vi !

http://www.orienteering.org