Skip to main content

NOC 2007 gav overskud

| Administrator | Nyheder 2007

Regnskabet for NOC 2007 på Bornholm er nu gjort op.

Det blev et flot stævne med succes i skoven og på stævnepladserne. Økonomisk blev det også en succes, idet en tilfreds stævneleder, Tom P. Neesgaard, og stævnekasserer, Ib Konradsen, kunne lukke kassebøgerne med godt kr.98.000 på bankkontoen. En enkelt regning udestår, men den vil ikke afgørende kunne rykke på det overordnede billede.

På sit møde den 16. juni takkede hovedbestyrelsen stævneledelsen og alle der på et eller andet niveau havde ydet et bidrag til at NOC 2007 blev en succes.

Efter den indgåede aftale fordeles overskuddet med en andel på ca. kr. 37.000. til de Bornholmske klubber, en lidt større andel på lidt over. kr. 39.000 der disponeres af stævneledelsen til fordel for de sjællandske medhjælpere og endelig en andel på kr. 21.000, som disponeres af hovedbestyrelsen.

Det var i henhold til aftalen allerede på forhånd besluttet at den sjællandske officials andel af kioskoverskuddet vil blive brugt til et arrangement for sjællandske officials på Sjælland i sensommeren og at den øvrige del af overskuddet, som et tilskud til en tur for de sjællandske officials til Höst Open 2007.

Hovedbestyrelsen besluttede at tillægge sin del af overskuddet til "fagudvalgspuljen", der er en buffer for uforudsete udgifter i fagudvalgenes arbejde.

Genoplev et par glimt fra Bornholm via link
+

http://www.noc2007.dk/